Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 19/11

PS 19/11 Revidering av kriterier for tildeling av kommunalt tilskudd til idrettsanlegg

Saksbehandler : Ingvild Aasen

Arkivref : 2011/9988 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 14.12.11 19/11
 

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til idrettsanlegg vedtas.

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I Kulturtjenestens budsjett er det avsatt en tilskuddspost på kr 200.000 til idrettsanlegg. Dette fordeles ut til drift av anlegg eid av idrettslag, og det fordeles etter retningslinjer og en poengskala. Eksisterende retningslinjer ble sist revidert i 2002. Den gang ble det delegert til rådmannen å fordele tilskuddet i henhold til vedtatte retningslinjer. Rådmannen har delegert videre til Verdal idrettsråd å gjøre fordelingen etter de samme retningslinjene.
På Verdal idrettsråd sitt årsmøte i mars i år ble de gjeldende reglene diskutert, og med bakgrunn i innspill fra idrettslagene utarbeidet idrettsrådet i samarbeid med virksomhetsleder kultur et justert utkast til retningslinjer. Dette forslaget ble sendt ut på høring til idrettslagene, og forslaget legges nå fram til politisk behandling.

  Vurdering:
  De eksisterende retningslinjene har i stor grad blitt oppfattet som å ha en fornuftig og så langt som mulig rettferdig fordeling. Men etter så mange år er det nyttig med en gjennomgang og å gjøre opp status. I det nye forslaget er det kun gjort mindre justeringer. Ut fra at nye anleggstyper har kommet til, er det lagt til noen nye anleggskategorier i poengtabellen. Videre er det lagt til et nytt punkt 4, og det er gjort presiseringer i det nye punkt 6 for å tydeliggjøre ordningen ytterligere.

   

  Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 09.12.2011 13:42
  Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
  Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
  Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
  Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS