Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 4/12

Oppnevning av representanter til kommunale styrer og utvalg på kulturfeltet 2011-2015

Saksbehandler : Ingvild Aasen

Arkivref : 2011/10003 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 14.12.11 17/11
Komite Mennesker og livskvalitet 18.01.12 4/12
 
 

Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 14.12.2011
BEHANDLING:
AP v/Kristin J. Hildrum fremmet følgende forslag til leder og medlem i styringsgruppa for sentralidrettsanlegget:
Leder: Ole Gunnar Hallager.
Medlem: Pål Sverre Fikse.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak i forbindelse med valg av leder og to medlemmer i styret for Astrid og Bjarne Slapgards minnefond:
Valget utsettes til neste møte. Det bes om opplysninger om styrets oppgaver og om fondet generelt.

Votering:
Det ble først votert over AP v/Kristin J. Hildrum sitt forslag. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over lederen sitt forslag. Enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Styringsgruppa for sentralidrettsanlegget:
Leder: Ole Gunnar Hallager
Medlem: Pål Sverre Fikse.

Leder og to medlemmer i styret for Astrid og Bjarne Slapgards minnefond:
Valget utsettes til neste møte. Det bes om opplysninger om styrets oppgaver og om fondet generelt.

 

Vedlegg:
Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Komite mennesker og livskvalitet har delegert myndighet til å foreta valg til følgende komiteer og utvalg på kulturområdet:

Leder og et medlem i styringsgruppa for sentral idrettsanlegget
Leder og to medlemmer i styret for Astrid og Bjarne Slapgards minnefond

Saken legges med dette fram for Komite mennesker og livskvalitet uten forslag til innstilling fra rådmannen.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 13.01.2012 11:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS