Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 5/12

Søknad om fritak fra kommunalt verv - Berit Musum

Saksbehandler : Inger Storstad

Arkivref : 2012/304 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 18.01.12 5/12
 
 

Vedlegg:
Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Berit Musum ble under sak 15/11 valgt som representant i samarbeidsutvalget ved Vinne barnehage.

I brev av 09.01.12 søker hun om fritak fra vervet, da hun ved en misforståelse ble foreslått av FRP som representant.

Rådmannen foreslår at søknaden fra Berit Musum imøtekommes og FRP bes fremme forslag på ny representant i Samarbeidsutvalget ved Vinne barnehage for resten av valgperioden 2011-2015.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 13.01.2012 11:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS