Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 8/12

Statusrapport helse og velferd 2011

Saksbehandler : Kristin Bratseth

Arkivref : 2012/274 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 15.02.12 8/12
Formannskapet 16.02.12 22/12
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Statusrapport helse og velferd 2011 tas til orientering

 
Vedlegg:
Statusrapport helse og velferd 2011.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg.
  2. Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt, Verdal kommune 3. juni 2011 (behandlet PS 051/11)
  3. Grunnlagsdokument Verdal kommune og Levanger kommune

 
Saksopplysninger:
For å legge til rette for at politikere og andre i Verdal kommune skal ha kunnskap og oversikt om faktaforhold og status innenfor helse og velferdsområdet er det utarbeidet en statusrapport som beskriver dette pr desember 2011.

Dette er en rapport som kan bidra til å gi en kunnskapsplattform. Det er brukt statistikk og data fra grunnlagsdokumentet, fagsystem og manuelle registreringer. Rapporten er ment å beskrive eksisterende organisering og tjenesteproduksjon innenfor området på ett bestemt tidspunkt. Rapporten inneholder også noen betraktninger rundt de største utfordringsområdene, men er ikke ment å være en plan for mål og tiltak i planperioden. Den kan imidlertid brukes som grunnlag for et slikt arbeid.

Rapporten er forelagt de aktuelle virksomhetslederne for kvalitetssikring og innspill i forhold til faktainformasjonen.

Det kan vurderes å bruke statusrapporten som grunnlag for årlig rapportering, hvor endringer beskrives for det aktuelle år. Helhetlig revisjon av statusrapporten kan gjøres hvert 4. år.

Vurdering
Rådmannen anser det som viktig at både politikere, ansatte og andre aktører har en solid kunnskapsplattform i forhold til tjenesteområdet. Helse- og velferdsområdet i Verdal kommune er omfattende, og kan være utfordrende å få oversikt over. Statusrapporten kan gi kunnskap om og oversikt over organisering, aktivitet og omfanget av tjenester på et gitt tidspunkt.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 31.01.2022 13:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS