Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 18.04.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 18.04.2012
Tid            : 09:00 - 11:25
Til stede   : 9 representanter 


Utdelt i møtet:
Henstilling fra Røde Kors Verdal: Bli nattevandrer!

Møtet begynte med en orientering om Folkehelsestrategi (prosessen for arbeidet) v/Anne Grete Wold fra Utviklingsstaben.

 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste som word - protokoll som Word
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 18/12 Godkjenning av møteprotokoll 21.03.12 Protokoll
PS 19/12 Anleggsutvikling i Verdal - fotballhall, friidrettsanlegg, isanlegg Saksframlegg
Protokoll
PS 20/12 Tilstandsrapport PPT for 2011 Saksframlegg 
Vedlegg 1
Protokoll
PS 21/12 Tilstandsrapport for Helsestasjonen for 2011 Saksframlegg 
Vedlegg 1
Protokoll
PS 22/12 Felles organisering av barnevernvakt i Nord-Trøndelag Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 23/12 Andre saker - Protokoll
Oppmøte mennesker og livskvalitet 18.04.2012
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Varamedlem Ja Møtte for Einar Asbjørn Tromsdal
Oddbjørg Grønn H Varamedlem Ja Møtte for Charlotte Fætten Aakerhus
         

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Kristin Bratseth Kommunalsjef helse og velferd  
Inger Storstad Møtesekr./kons

 
 

 

PS 018/12 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.04.2012

BEHANDLING:
Lederen
fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 21. mars 2012 fra Komité Mennesker og livskvalitet godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 21. mars 2012 fra Komité Mennesker og livskvalitet godkjennes. 

 

 
PS 019/12 Anleggsutvikling i Verdal - fotballhall, friidrettsanlegg, isanlegg  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.04.2012

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder for kulturtjenesten, Ingvild Aasen, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
VEDTAK: 
Kommunen tar ansvar for å avklare arealsituasjonen slik at det kan ses på om det er mulig å plassere utendørs friidrettsanlegg, fotballhall og eventuelt isflate/ishall ved Verdal videregående skole. Arbeidet ønskes gjort innen skoleslutt 2012. Verdal videregående skole, Verdal idrettsråd og andre aktuelle parter involveres i arbeidet. 

 

 
PS 020/12 Tilstandsrapport PPT for 2011  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.04.2012

BEHANDLING:
Fagleder ved PPT, Rune Martinsen
, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
INNSTILLING:  
Tilstandsrapporten fra PPT for 2011 tas til orientering. 

 

 
PS 02
1/12 Tilstandsrapport for Helsestasjonen for 2011 Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.04.2012

BEHANDLING:
Ledende helsesøster, Brit Kverkild
, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
INNSTILLING: 
Tilstandsrapporten for helsestasjon og skolehelsetjenesten for 2011 tas til orientering. 

 

 
PS 02
2/12 Felles organisering av barnevernvakt i Nord-Trøndelag Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.04.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
INNSTILLING: 
Verdal kommune støtter forslaget om at det skal etableres en felles barnevernvakt i Nord-Trøndelag. Verdal kommune slutter seg også til Trøndelag forskning og utvikling sin konklusjon om at denne barnevernvakta bør lokaliseres sammen med politiet.

En etablering av barnevernvakt i Nord-Trøndelag vil ha økonomiske konsekvenser som Verdal kommune må vurdere i forbindelse med budsjett for 2013. 

 

 
PS 02
3/12 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.04.2012

BEHANDLING:
Ingen saker.

Publisert: 12.01.2012 15:33 Sist endret: 12.04.2022 13:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS