Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 20.06.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 20.06.2012
Tid            : 09:00 - 13:00
Til stede   : 9 representanter. Repr. Lennart Johansson ble innvilget permisjon etter at sakene var behandlet (før befaringa i Vinne). Til stede: 8 representanter.


Sak 27/12 ble behandlet før sak 26/12. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste som word - protokoll som Word
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 24/12 Godkjenning av møteprotokoll 18.04.12 Protokoll
PS 25/12 Orienteringer Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Protokoll
PS 26/12 Økonomirapportering 1.tertial 2012 - Verdal kommune Saksframlegg 
Vedlegg 1
Protokoll
PS 27/12 Kriterier for tildeling av kommunal bolig Verdal kommune Saksframlegg 
Vedlegg 1
Protokoll
PS 28/12 Andre saker - Protokoll
Oppmøte mennesker og livskvalitet 20.06.2012
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Varamedlem Ja Møtte for Einar Asbjørn Tromsdal
         
         
         

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Kristinh Bratseth Kommunalsjef helse og velferd  
Inger Storstad Møtesekr./kons

 
 

 

PS 024/12 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.06.2012

BEHANDLING:
Lederen
fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité Mennesker og livskvalitet 18. april 2012 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte i Komité Mennesker og livskvalitet 18. april 2012 godkjennes.

 
PS 025/12 Orienteringer  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.06.2012

BEHANDLING: 
Det ble orientert om:

  • Statusrapport for barnevernstjenesten v/leder Bente Nestvold.
  • Foreldreveiledning for minoritetsspråklige v/sosionom Vivi-Ann Svensen Rotmo.
    Utdelt i møtet: ICDP – International Child Development – Program – Foreldreveiledning for flyktninger og innvandrere – et løft i integreringsarbeidet.
  • Ressursbruk, behovskartlegging og tildeling innenfor området spes.ped. i skole og barnehage v/kommunalsjef oppvekst, Frode Kvittem.
  • Vinne Aktivitetspark v/kommunalsjef oppvekst, Frode Kvittem.
    Etterpå var det befaring i aktivitetsparken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Saken tas til orientering. 

 

 
PS 026/12 Økonomirapportering 1.tertial 2012 - Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.06.2012

BEHANDLING:
H v/Charlotte Aakerhus
fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret ber rådmannen finne økonomisk handlingsrom til å innføre et likeverdig tilbud om valgfag fra og med 8. trinn ved Vuku Oppvekstsenter og Verdalsøra Ungdomsskole fra og med skolestart høsten 2012.

Votering:
Det ble først votert over rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over tilleggsforslaget fra H v/Charlotte Aakerhus.
8 stemmer ble avgitt for tilleggsforslaget. 1 stemte mot.

INNSTILLING:  

  1. Kommunestyret tar økonomirapport pr 30.04.12 til etterretning.
  2. Kommunestyret ber rådmannen finne økonomisk handlingsrom til å innføre et likeverdig tilbud om valgfag fra og med 8. trinn ved Vuku Oppvekstsenter og Verdalsøra Ungdomsskole fra og med skolestart høsten 2012.

 

 
PS 02
7/12 Kriterier for tildeling av kommunal bolig Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.06.2012

BEHANDLING:
Boligkoordinator Janne Stenbakk Grande
redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune vedtas. 

 

 

PS 028/12 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.06.2012

BEHANDLING:
Spørsmål fra repr. Pål Sverre Fikse Pedersen:
Hvordan har diskusjonen vært om organisering/åpningstidene ved Verdal svømmehall?
Dette spørsmålet vil bli besvart i et senere møte.

Publisert: 12.01.2012 15:33 Sist endret: 12.04.2022 13:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS