Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

25/12-Orienteringer

Orienteringer

Saksbehandler : Inger Storstad

Arkivref : 2012/4830 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 20.06.12 25/12
 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

 
Vedlegg:
Ingen.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

 
Saksopplysninger:
Det vil bli orientert om:

 • Statusrapport for barnevernstjenesten v/leder Bente Nestvold.
   
 • Foreldreveiledning for minoritetssprålige v/sosionom Vivi-Ann Svensen Rotmo
   
 • Ressursbruk, behovskartlegging og tildeling innenfor området spes.ped. i skole og barnehage v/kommunalsjef oppvekst, Frode Kvittem.
   
 • Vinne Aktivitetspark v/kommunalsjef oppvekst, Frode Kvittem.
  Det blir befaring i aktivitetsparken.
   

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 15.06.2012 00:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS