Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

26/12-Økonomirapportering

Økonomirapportering 1.tertial 2012 - Verdal kommune

Saksbehandler : Rigmor Strand Bakkan

Arkivref : 2012/4789 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Plan og samfunn 19.06.12 51/12
Komite Mennesker og livskvalitet 20.06.12 26/12
Formannskapet 21.06.12
Kommunestyret 25.06.12
 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar økonomirapport pr 30.04.12 til etterretning.

  
Vedlegg:
Økonomirapportering, Verdal kommune 1.tertial 2012.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte rapport om økonomisituasjonen pr 30.04.12.

 
Vurdering:
Tabell i bildeform som viser hovedoversikt første tertial

Hovedoversikten pr. 30.04.12 viser at virksomhetsområdene har kontroll på driftsnivået. De aller fleste områder ligger og balanserer på et periodisert forbruk rundt 100%. Det er kun Ørmelen og Verdalsøra OS som allerede etter 1. tertial varsler et til dels stort overforbruk. For driften samlet sett, et det lite som tyder på et overforbruk ved utgangen av året. Driftsbalanse og  styring med langsiktig bærekraft er overordnet viktig, og prioritert. Fokuset er på de midlene vi har og hvordan vi effektivt kan lage god tjenesteproduksjon ut fra disse. 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 14.06.2012 23:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS