Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 22.08.2012

Møtested : Møterom 2. etasje, Arken, Øysteins gt. 1
Dato         : 22.08.2012
Tid            : 09:00 - 12:00 
Til stede   : 9 representanter  

 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste som word - protokoll som Word
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil - 12 Mb

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 29/12 Godkjenning av møteprotokoll 20.06.12 Protokoll
PS 30/12 Orienteringer Saksframlegg Protokoll
PS 31/12 Bosetting av flyktninger - tilleggsanmodning for 2012 og 2013 Saksframlegg 
Vedlegg 1
Protokoll
PS 32/12 Uttalelse til utredning om nytt krisesenter i Nord-Trøndelag Saksframlegg 
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Protokoll
PS 33/12 Andre saker - Protokoll
PS 34/12 Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler Rusbehandling Midt-Norge

Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg 8
Vedlegg 9

Protokoll
Oppmøte mennesker og livskvalitet 22.08.2012
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei  
Anita Karlsen SV Medlem Nei  
Trude Holm SP Varamedlem Ja Møtte for Anita Karlsen
Terje Rennemo DNA Varamedlem Ja Møtte for Torill Elverum
Oddbjørg Grønn   Varamedlem Ja Møtte for Charlotte Fætten Aakerhus
         

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Kristin Bratseth Kommunalsjef helse og velferd  
Inger Storstad Møtesekr./kons  

 
 

 

PS 029/12 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 22.08.2012

BEHANDLING:
Lederen
fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 20. juni 2012 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt

VEDTAK:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 20. juni 2012 godkjennes.  

 


PS 030/12 Orienteringer  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 22.08.2012

BEHANDLING: 
Det ble orientert om:

 • Ungdommens Hus – status v/prosjektleder June Vatne.
 • Arken – arbeidsutprøving med deltakere fra NAV v/leder Mona K. Stene.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Saken tas til orientering. 

 


PS 031/12 Bosetting av flyktninger - tilleggsanmodning for 2012 og 2013  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 22.08.2012

BEHANDLING:
Fagleder  ved NAV, Joar Aksnes
, var i møtet og svarte på spørsmål.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  

 1. Verdal kommune kan ikke imøtekomme Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sin anmodning om å bosette ytterligere 10 flyktninger i 2012
 2. Tilleggsanmodningen om å bosette 35 flyktninger i 2013 tas med i vurderingen når det settes opp ny plan for bosetting av flyktninger høsten 2012.

 
 

 
PS 032/12
Uttalelse til utredning om nytt krisesenter i Nord-Trøndelag Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 22.08.2012

BEHANDLING:
AP v/Lennart Johansson
fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:

2. I perioden Krisesenteret har vært lokalisert i Verdal er det opparbeidet en betydelig kompetanse som bør ivaretas videre.  Plassering av Krisesenteret i Verdal er gunstig med tanke på nærhet til blant annet helsefunksjoner, overgrepsmottak og politi.  Komitéen ber om at rådmannen utreder muligheter for fortsatt lokalisering av Krisesenteret i Verdal.

Det ble først votert over rådmannens forslag til innstilling. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over forslaget fra AP v/Lennart Johansson til nytt pkt. 2.
Forslaget ble vedtatt med 7 stemmer. 2 stemte mot.

INNSTILLING: 

 1. Verdal kommune vil delta i samarbeidet om felles Krisesenter i Nord Trøndelag, og slutter seg til konklusjonene i utredningen av mai 2012.
 2. I perioden Krisesenteret har vært lokalisert i Verdal er det opparbeidet en betydelig kompetanse som bør ivaretas videre.  Plassering av Krisesenteret i Verdal er gunstig med tanke på nærhet til blant annet helsefunksjoner, overgrepsmottak og politi.  Komitéen ber om at rådmannen utreder muligheter for fortsatt lokalisering av Krisesenteret i Verdal.

 

 

PS 033/12 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 22.08.2012

BEHANDLING:
Rådmannen v/kommunalsjef helse, omsorg og velferd , Kristin Bratseth
, redegjorde for:

 • Status for byggeprosessen av Småhus.
  Konklusjon: Prosessen er i gang, men en del avklaringer må gjøres.
 • Status for utskrivingsklare pasienter.
  Oversikt for perioden januar – juli 2012 ble delt ut i møtet.
 • Den kommunale medfinansieringa av DRG-kostnadene.

 

 
PS 034/12 Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler Rusbehandling Midt-Norge Til toppen av sidenSaksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 22.08.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt
 
INNSTILLING:
De fremforhandlede avtaler med Rusbehandling Midt-Norge godkjennes

Publisert: 12.01.2012 15:33 Sist endret: 12.04.2022 13:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS