Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

30/12-Orienteringer

Orienteringer

Saksbehandler : Inger Storstad

Arkivref : 2012/4830 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 22.08.12 29/12
 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

 
Vedlegg:
Ingen.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

 
Saksopplysninger:
Det vil bli orientert om:

  • Ungdommens Hus – status v/prosjektleder June Vatne
     
  • Arken - arbeidsutprøving med deltakere fra NAV v/ leder Mona K. Stene
     
Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 15.08.2012 13:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS