Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

34/12 - Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler Rusbehandling Midt-Norge

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2011/6210 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Mennesker og livskvalitet 22.08.2012 34/12
Formannskapet 23.08.2012 86/12
Kommunestyret

 
Rådmannens innstilling:
De fremforhandlede avtaler med Rusbehandling Midt-Norge godkjennes.
 

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

 
Saksopplysninger:
Viser til Verdal kommunestyrets vedtak i sak PS 60/12 Samhandlingsreformen – lovpålagte samarbeidsavtaler: De framforhandlede tjenesteavtaler 2, 4, 6, 7, 8,9, 10 og 12 mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF godkjennes.

Helse Midt-Norge HF (HMN) har skilt ut ansvaret for rusomsorgen i eget helseforetak (Rusbehandling Midt-Norge HF – RMN)og kommunene er således forpliktet til å inngå to sett tjenesteavtaler. I forbindelse med evalueringsmøte med HMN som ble avholdt etter første forhandlingsrunde høsten 2011, stilte kommunene krav om at foretakene samordnet seg i de forhandlingene som skulle gjennomføres våren 2012. Dette er imøtekommet av foretakene, og RMN deltok på det siste forhandlingsmøte kommunene hadde med Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) den 25.05.12.

Etter dette møtet har vi hatt god kommunikasjon om justeringer og tilpasninger av tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, og 12 med RMN.

Tjenesteavtalene mellom Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) ble godkjent i kommunestyret i juni og i forhandlingsmøte med RMN 28.06.12, ble kommunenes krav om at tjenesteavtalene med RMN skulle være innholdsmessig identiske med de tjenesteavtaler som kommunene har forhandlet fram med HNT imøtekommet.
 

Vurdering:
Tilslutningsavtalene med RMN er innholdsmessig identisk med avtalene Verdal kommune har inngått med HNT. De vurderingene som ligger til grunn i sak PS 60/12 Samhandlingsreformen – lovpålagte samarbeidsavtaler, gjelder for tilslutningsavtalene vi inngår med RMN.

Rådmannen ser at avtalene som er fremforhandlet innfrir formålet de lovpålagte avtalene skal ivareta, samt at kravet kommunen har stilt overfor foretakene om at Rusbehandling Midt-Norge samordner sine avtaler med Helse Nord-Trøndelag sine avtaler med kommunen, er imøtekommet, og tilrår derfor at avtalene inngås.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 20.08.2012 09:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS