Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

36/12-Orienteringer

Orienteringer - Eldrerådet og NAV lokalt

Saksbehandler : Inger Storstad

Arkivref : 2012/4830 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 19.09.12 36/12
 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

 
Vedlegg:
Ingen.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

 
Saksopplysninger:
Det vil bli orienteringer av:

  • Eldrerådet v/Svein Svensson og Brita K.Thorsvik: Eldrerådets arbeid.
  • NAV v/Ola Sagbakken: NAV lokalt sitt arbeid og utfordringer. Gjeldsrådgivning.
     


Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 13.09.2012 12:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS