Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 17.10.2012

Møtested : 3. etasje, Herredshuset
Dato         : 17.10.2012
Tid            : 09:20 - 11:30
Til stede   : 9 representanter 

 

 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste som word - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 40/12 Godkjenning av møteprotokoll 19.09.12 Protokoll
PS 41/12 Orienteringer Saksframlegg Protokoll
PS 42/12 Budsjettsituasjonen 2. tertial 2012 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 43/12 Oppnevning av ny kommunal representant i samarbeidsutvalget ved Garnes oppvekstsenter for resten av valgperioden 2011-2015 Saksframlegg Protokoll
PS 44/12 Andre saker - Protokoll


Verdal, 11. oktober 2012

Kristin Johanne Hildrum - klikk for personkort
Kristin J. Hildrum
 /sign./
leder

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 17.10.2012
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei  
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Varamedlem Ja Møtte for Pål Sverre Fikse
Oddbjørg Grønn H Varamedlem Ja Møtte for Charlotte Fætten Aakerhus
Dagny Kolberg Okkenhaug KRF Varamedlem Ja Møtte for Einar Asbjørn Tromsdal
         

 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Kristin Bratseth Kommunalsjef helse og velferd  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 040/12 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 17.10.2012

BEHANDLING:
Leder
fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 19.09.2012 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 19.09.2012 godkjennes.

 


PS 041/12 Orienteringer  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 17.10.2012

BEHANDLING:
Det ble gitt følgende orienteringer:

 
VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 
PS 042/12 Budsjettsituasjonen  2. tertial 2012 Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 17.10.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstillingenstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

  1. Kommunestyret tar økonomirapport pr 31.08.12 til etterretning.
  2. Skatteanslaget justeres opp med samlet 3,5 millioner kroner.
  3. 2,5 millioner kroner avsettes til dekning av årets lønnsoppgjør.
  4. 1,0 millioner kroner avsettes til medfinansiering av sykehusopphold.
  5. 2,0 millioner kroner i sparte lønnskostnader grunnet streiken, inndras fra de enkelte virksomhetsområder og avsettes til medfinansiering av årets lønnsoppgjør. 
  6. Det bevilges 75.000,- til sluttfinansiering av feierbil. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

  


PS 043/12
Oppnevning av ny kommunal representant i samarbeidsutvalget ved Garnes oppvekstsenter for resten av valgperioden 2011-2015
Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 17.10.2012

BEHANDLING:
AP v/Kristin Hildrum
fremmet følgende forslag:
Elisabeth Fagerli oppnevnes som ny kommunal representant ved samarbeidsutvalget ved Garnes skole for resten av valgperioden 2011-2015.

Ved votering ble Elisabeth Fagerli enstemmig valgt.

VEDTAK:
Elisabeth Fagerli oppnevnes som ny kommunal representant ved samarbeidsutvalget ved Garnes skole for resten av valgperioden 2011-2015.

 

 

 

PS 044/12 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 17.10.2012

BEHANDLING:
Spørsmål fra Karl B. Hoel:

Anleggsutvikling i Verdal – fotballhall, friidrettsanlegg og isanlegg – status for dette?
Kultur og teknisk drift har startet opp arbeidet med denne saken.  De må innhente en del kostnadsopplysninger og involvere ulike aktører før det lages sak. Tviler på at det kommer sak på dette før jul.

Leder orienterte om:

  • Kommunalsjef oppvekst vil i novembermøtet orientere om skolefritidsordningen.
  • Befaring frisklivssentralen blir på utsatt til lokalene er ferdigstilt.
  • Befaring skolen utgår.
Publisert: 11.10.2012 12:29 Sist endret: 12.04.2022 13:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS