Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 17.10.12 - PS 43/12 Oppnevning av ny kommunal representant i samarbeidsutvalget ved Garnes oppvekstsenter for resten av valgperioden 2011-2015

Saksbehandler : Inger Storstad

Arkivref : 2012/6451   

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 17.10.12 43/12
 

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Linn Beate Tromsdal ble i kommunestyrets møte 24.09.12, under sak 91/12, fritatt fra alle kommunale verv for resten av valgperioden 2011-2015. 

Linn Beate Tromsdal har bl.a. vært kommunens representant i samarbeidsutvalget ved Garnes oppvekstsenter, jfr. sak 16/11 i Komité mennesker og livskvalitet.
Etter delegert myndighet bes Komité Mennesker og livskvalitet oppnevne ny representant til samarbeidsutvalget ved Garnes oppvekstsenter for resten av valgperioden 2011-2015.
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.10.2012 15:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS