Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 19.12.12 - PS 54/12 Drift av Sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved Verdal videregående skole i perioden 2013-2015

Saksbehandler : Ingvild Aasen

Arkivref : 2012/7759 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 19.12.12 54/12
 

Rådmannens forslag til vedtak:
Komite mennesker og livskvalitet tar saken til orientering..

Vedlegg:

Saksopplysninger:
Eksisterende avtale om drift av Sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved Verdal videregående skole går ut 31.12.2012.

I 2009 konkluderte Klagenemnda for offentlig anskaffelser (Kofa) med at Verdal kommune foretok en ulovlig direkte anskaffelse da kommunen tildelte driftingen til Verdal idrettslag.

Anskaffelsen ”Drift av sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved Verdal videregående skole” for perioden 2013-2015 har derfor nå vært ute på åpen tilbudskonkurranse.  Konkurransen ble annonsert i databasene Doffin og TED. Innen tilbudsfristen var det kommet inn to tilbud:

  • Verdal idrettslag
  • Anleggsgartner1 Vesterbekkmo AS, Mosjøen
     

Begge tilbudene ble kontrollert i forhold til krav til tilbud og godkjent.

Følgende tildelingskriterier var lagt til grunn:

  • 60%: Pris
  • 40% Kvalifikasjon hos de som skal utføre arbeidene.
     

Ut fra en samlet vurdering ble Verdal il tildelt oppdraget. De kom med tilbud om driftstilskudd på kr 674.000, mens Anleggsgarter1 kom med tilbud på kr 1.080.500.
(Ut fra eksisterende driftsavtale ble det i 2012 utbetalt kr 674.500 i driftstilskudd.)

Avtaledokumentet er utarbeidet av Verdal kommune, og vi har fått bekreftet at Verdal idrettslag aksepterer utkastet. Avtalen er i ferd med å bli signert.

Avtalen er gyldig fra og med 1. januar 2012 og til og med 31. desember 2015. Den kan forlenges med ett år.

RG-prosjekt har vært engasjert til å bistå med gjennomføringen av anbudsarbeidet.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.12.2012 14:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS