Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 13.03.2013

Møtested : Møterommet 3. etasje, Herredshuset
Dato         : 13.03.2013
Tid            : 09:00 - 10:45
Til stede   : 9 representanter  

 

 

 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste som word - protokoll som Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil  

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 14/13 Godkjenning av møteprotokoll 13.02.13 Protokoll
PS 15/13 Godkjenning av smittevernplan Saksframlegg Protokoll
PS 16/13 Orienteringer: Demensomsorgen i Verdal kommune og Verdal svømmehall Saksframlegg
Protokoll
PS 17/13 Disponering av investeringsmidler til kultur- og idrettsanlegg i investeringsbudsjett 2013 Saksframlegg
Protokoll
PS 18/13 Endring av forskrift om skoleområder i Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 19/13 50-årsjubileum Sagamarsjen 2013 - søknad om økonomisk støtte Saksframlegg Protokoll
PS 20/13 Plan for Komité mennesker og livskvalitet våren 2013 Saksframlegg Protokoll
PS 21/13 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 13.03.2013
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja   
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja   
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Anita Karslen  SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Kristin Bratseth Kommunalsjef helse og velferd  
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn og næring  

 

PS 014/13 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.03.2013

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 13. februar 2013 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 13. februar 2013 godkjennes. 

 
 
 
PS 015/13 Godkjenning av smittevernplanTil toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.03.2013

BEHANDLING:  
Innledningsvis orienterte kommuneoverlege Ragnhild H. Aunsmo om hovedinnholdet i forslaget til revidert smittevernplan.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Smittevernplan for Verdal godkjennes.
 
 

  
PS 016/13 Orienteringer: Demensomsorgen i Verdal kommune og Verdal svømmehall Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.03.2013

BEHANDLING: 
Demenskoordinator Ingunn S. Forbord orienterte om Demensplan 2015. Hun betonte spesielt kunnskap og erfaring i kommunen gjennom arbeidet med Demensplan 2015.

Virksomhetsleder Bård Kotheim og bademester Ronny Osen orienterte om aktiviteten ved Verdal svømmehall – med spesielt fokus på:

  • Åpningstider
  • Kostnader ved økte åpningstider
  • Behov for ytterligere utstyr rettet mot aktiviteter for barn/ungdom
  • Besøkstall
  • Driftserfaringer.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Saken tas til orientering.

 

  
  
PS 017/13 Disponering av investeringsmidler til kultur- og idrettsanlegg i investeringsbudsjett 2013 Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.03.2013

BEHANDLING: 
Rådmannen ba innledningsvis om at saken ble trukket fra behandling pga nye opplysninger som må vurderes. Ny sak vil bli lagt fram senere.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken trekkes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken trekkes.
 
 

 

PS 018/13 Endring av forskrift om skoleområder i VerdalTil toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.03.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Det gjøres følgende endringer i Forskrift om skoleområder i Verdal §2, underpunkt «Ungdomstrinnet» til følgende tekst:

«Verdalsøra ungdomsskoles område tilsvarer områdene til: Verdalsøra barneskole, Vinne skole, Ness oppvekstsenter, Leksdal skole og Ørmelen skole.»

«Vuku oppvekstsenter, ungdomsskolens område tilsvarer områdene til: Garnes oppvekstsenter, Stiklestad skole, Vuku oppvekstsenter og Volden skole».

 

 

PS 019/13 50-årsjubileum Sagamarsjen 2013 - søknad om økonomisk støtte Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.03.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Komité Mennesker og livskvalitet imøtekommer Sagamarsjens søknad stor kr. 20.000,- i støtte til 50-årsjubileet i 2013 

 
 

PS 020/13 Plan for Komité mennesker og livskvalitet våren 2013 Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.03.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble den planlagte planen for våren 2013 enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Den framlagte plan ang. tema/orientering for Komité mennesker og livskvalitet for våren 2013 vedtas.

 
 

PS 021/13 Andre sakerTil toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.03.2013

BEHANDLING:
Kommunalsjef Trond Selseth svarte på spørsmålene som var kommet fra repr. Pål Sverre Fikse etter siste møte i komitéen. Det gjaldt:

  • Status skatepark
  • Idrettsanlegg i kommunen
  • MGP-lokal
Publisert: 11.10.2012 12:29 Sist endret: 12.04.2022 13:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS