Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 13.03.13 - 15/13 Godkjenning av smittevernplan

Saksbehandler : Ragnhild Holmsberg Aunsmo

Arkivref : 2013/671 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 13.03.13 15/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Smittevernplan for Verdal godkjennes 

Vedlegg:
Smittevernplan for Verdal Kommune.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

 
Saksopplysninger:
I henhold til smittevernloven skal tiltak og tjenester for å forebygge smittsomme sykdommer eller motvirke at de blir overført utgjøre et eget område i planen for kommunens helse- og omsorgstjeneste. Verdal kommune godkjente sin smittevernplan sist i 2005 i plan og utviklingskomiteen.

Det har nå vært omfattende lovendringer innen folkehelse og helse- og omsorgstjenestene, samt at ny smittevernlege felles for Verdal og Levanger har hatt behov for å gå detaljert gjennom planen og tjenestene mht smittevern.

De vesentligste endringene er oppdateringer i hht henvisningene til lovverk, aktiv bruk av hyperkoblinger til nettbaserte ressurser, ajourføring av oversikt over vannverk.

Risiko- og sårbarhetsanalysene som ble gjennomført ved tidligere revisjon oppfattes fortsatt som gyldige, disse er nå plassert som vedlegg til planen.

En del av vedleggene er erstattet av lenker til dokumenter på internett.

Tuberkulosekontrollprogrammet er også oppdatert i hht nye vaksinasjonsrutiner og oppdaterte kontrollrutiner i hht folkehelseinstituttets anbefalinger.

Planen vil bli distribuert slik det er beskrevet i kapittel 1. Smittevernlegen vil ta seg av distribusjonen og formidling av prinsippene i smittevernarbeidet til de kommunale tjenestene og til aktuelle samarbeidspartnere. 

Vurdering:
Revidert smittevernplan legges fram til godkjenning i komite for mennesker og livskvalitet.
 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 07.03.2013 18:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS