Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 17.04.2013

Møtested : Møterommet 3. etasje, Herredshuset
Dato         : 17.04.2013
Tid            : 09:00 - 11:15
Til stede   : 8 representanter  

 

 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste som word - protokoll som Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil  

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 22/13 Godkjenning av møteprotokoll 13.03.13 Protokoll
PS 23/13 Orientering - Verdal ungdomsråd Saksframlegg Protokoll
PS 24/13 Disponering av investeringsmidler til kultur- og idrettsanlegg i investeringsbudsjett 2013 Saksframlegg
Protokoll
PS 25/13 Søknad bolystmidler til bokutgivelse: "Verdalsøra barneskole, det er så lett å glemme" Saksframlegg
Protokoll
PS 26/13 Brukerundersøkelse om åpningstider og SFO Saksframlegg Protokoll
PS 27/13 Tilstandsrapport grunnskolen 2012 Saksframlegg Protokoll
PS 28/13 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 17.04.2013
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Nei  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Anita Karslen  SV Medlem Nei  
Terje Aksnes SP Vara Ja Møtte for Anita Karslen
Dagny Kolberg Okkenhaug KRF Vara Ja Møtte for Torill Elverum

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef opvekst  
Inger Storstad Møtesekr./Kons.  

 

PS 022/13 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 17.04.2013

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 13. mars 2013 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
 Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 13. mars 2013 godkjennes

 
 
 
PS 023/13 Orientering - Verdal ungdomsråd Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 17.04.2013

BEHANDLING:  
Verdal ungdomsråd v/Eline Sandnes, leder, Oda Steen og Maria Johnson, var i møtet. De fortalte om sitt arbeid i ungdomsrådet, forventningene til politikerne og utfordringene ungdomsrådet har.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
 
 

  
PS 024/13 Disponering av investeringsmidler til kultur- og idrettsanlegg i investeringsbudsjett 2013  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 17.04.2013

BEHANDLING: 
Komité mennesker og livskvalitet fremmet følgende felles tilleggsforslag til siste punkt i rådmannens innstilling:

I den forbindelse skal vedtak i sak 19/12 i Komité mennesker og livskvalitet sitt møte 18.04.12 utredes og tas med i den videre saksgangen.

Votering:

  • Det ble først votert over rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.
  • Det ble så votert over komitéens tilleggsforslag. Enstemmig vedtatt.
  • Til slutt ble det votert samlet over rådmannens innstilling og det vedtatte tilleggsforslaget. Enstemmig vedtatt.

 
INNSTILLING: 
Kommunestyret vedtar at 2,5 mill kroner som er avsatt i investeringsbudsjett 2013 til kultur- og idrettsanlegg disponeres til ombygging av hovedbanen på Sentralidrettsanlegget på Ørmelen fra gressbane til kunstgressbane.

Videre utvikling av Sentralidrettsanlegget må vurderes i forbindelse med økonomiplanarbeidet 2014-2017. I den forbindelse skal vedtak i sak 19/12 i Komité mennesker og livskvalitet sitt møte 18.04.12 utredes og tas med i den videre saksgangen. 

  
  
PS 025/13 Søknad bolystmidler til bokutgivelse: "Verdalsøra barneskole, det er så lett å glemme"   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 17.04.2013

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

  
VEDTAK:
Komité Mennesker og Livskvalitet kan ikke imøtekomme Leif Egil Grøtan og Karel Krizaks søknad stor kr. 245.000,- i støtte til bokutgivelsen «Verdalsøra barneskole, det er så lett å glemme». 
 

 

PS 026/13 Brukerundersøkelse om åpningstider og SFO Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 17.04.2013

BEHANDLING:
Kommunalsjef oppvekst, Frode Kvittem,
redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Kommunens SFO-ordning vurderes helhetlig i sammenheng med skolerolle og skolestruktur. Tilbudsstruktur, økonomi, brukergrupper, organisering, åpningstid og behov for 11. måned tas inn i vurderingen.

 

 

PS 027/13 Tilstandsrapport grunnskolen 2012  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 17.04.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.


INNSTILLING:
Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2012 tas til orientering.

 
 

 

PS 028/13 Andre sakerTil toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 17.04.2013

BEHANDLING:

  • Lederen informerte om at de av komitéens medlemmer som ønsker det kan delta på åpningen av Boligkontoret fredag 19. april gir tilbakemelding til henne i løpet av dagen.
  • Tore Landstad: Stekke kafé. Er den kommunale eller privat? Finnes det noen avtale?
    Rådmannen svarte:  Den er kommunal og drives av Møllegata voksenopplæring og ligger organisatorisk under Ressurs oppvekst. Tore Landstad kommer tilbake med evt. henvendelse om orientering om Stekke kafé i et senere møte.
Publisert: 11.10.2012 12:29 Sist endret: 12.04.2022 13:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS