Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 15.05.2013

Møtested : Kommunestryesalen, Verdal Rådhus
Dato         : 15.05.2013
Tid            : 09:00 - 11:30
Til stede   : 7 representanter  

 


Sak 36/13 ble behandlet før sak 35/13. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste som word - protokoll som Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil   

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 29/13 Godkjenning av møteprotokoll 17.04.13 Protokoll
PS 30/13 Orienteringer - De utrolige årene (DUÅ), Systematisk Observasjon av Lesing (SOL) og organisering av virksomhetsområdene i pleie og omsorg Saksframlegg Protokoll
PS 31/13 Ungdommens kulturmønstring - Fylkesmønstringen 2014 og 2015 Saksframlegg
Protokoll
PS 32/13 Søknad om bolystmidler Soria Moria Saksframlegg
Protokoll
PS 33/13 Velferdsteknologi - videre utprøving Saksframlegg Protokoll
PS 34/13 Temaplan pleie og omsorg Verdal kommune 2013-2016 Saksframlegg Protokoll
PS 35/13 Andre saker - Protokoll
PS 36/13 Marka skianlegg, søknad om bolystmidler til utbygging av Fånetthytta Saksframlegg  Protokoll 

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 15.05.2013
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Nei  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei  
Tore Landstad FRP Medlem Nei  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei  
Anita Karslen  SV Medlem Ja  
Monica Sjømæling FRP Vara Ja Møtte for Tore Landstad
Jonny Arild Haugan DNA Vara Ja Møtte for Lennart Johansson
Terje Rennemo DNA Vara Ja Møtte for Einar Asbjørn Tromsdal

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Kristin Bratseth Kommunalsjef helse og omsorg  
Inger Storstad Møtesekr./Kons.  

 

PS 029/13 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.05.2013

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 17. april 2013 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 17. april 2013 godkjennes. 
 
 

 
PS 030/13 Orienteringer - De utrolige årene (DUÅ), Systematisk Observasjon av Lesing (SOL) og organisering av virksomhetsområdene i pleie og omsorg
Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.05.2013

BEHANDLING:
Det ble orientert om:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

VEDTAK:
Saken tas til orientering. 

  
PS 031/13 Ungdommens kulturmønstring - Fylkesmønstringen 2014 og 2015  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.05.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
VEDTAK: 
Komité for mennesker og livskvalitet tar saken til orientering.

  
  
PS 032/13 Søknad om bolystmidler Soria Moria   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.05.2013

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Komité Mennesker og Livskvalitet imøtekommer Soria Moria Kultur & Turismes søknad stor kr. 18.000,- i støtte til utbedringstiltak på festplassen i Soria Moria-parken.

 

PS 033/13 Velferdsteknologi - videre utprøving Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.05.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Det pågående velferdsteknologiprosjekt ved Verdal bo og helsetun og hjemmetjenesten videreføres, og erfaringer fra dette arbeidet er grunnlag for videre strategisk planlegging av velferdsteknologiske løsninger. 

 

PS 034/13 Temaplan pleie og omsorg Verdal kommune 2013-2016  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.05.2013

BEHANDLING:
Kommunalsjef helse og omsorg, Kristin Bratseth, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Temaplan pleie og omsorg 2013 – 2016 vedtas. 
 

 

PS 035/13 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.05.2013

BEHANDLING:
Repr. Anita Karlsen:

  • Skogvegen 30 – hva skjer i forhold til småhusene?
  • Ungdommens hus – status.

Spørsmålene besvares i neste møte (5. juni).

 

 
PS 036/13 Marka skianlegg, søknad om bolystmidler til utbygging av Fånetthytta Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.05.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Komité Mennesker og Livskvalitet imøtekommer Leksdal Idrettslags søknad stor kr. 80.000,- i tilskudd til utbygging av Fånetthytta.

Publisert: 11.10.2012 12:29 Sist endret: 12.04.2022 13:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS