Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 15.05.13 - PS 32/13 Søknad om bolystmidler Soria Moria

Saksbehandler : Øystein Kvistad

Arkivref : 2013/703 - /D35

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 15.05.13 32/13

 
Rådmannens forslag til vedtak:

Komité Mennesker og Livskvalitet imøtekommer Soria Moria Kultur & Turismes søknad stor kr. 18.000,- i støtte til utbedringstiltak på festplassen i Soria Moria-parken.

Vedlegg:
Søknad om «Bolystmidler», datert 21. apr. 2013.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Soria Moria har en lang og rik historie. Parken var Norges første sommerland da det åpnet i 1959 på småbruket Vestvik i Verdal. Sverre og Ella Vestvik bygde her opp en eventyrpark etter modell fra svenske folkeparker. I glansperioden hadde parken mellom 20.000 og 30.000 besøkende hver sommer, ikke minst takket være et omfattende kulturprogram fra storscenen på området.

Da skaperen av anlegget, Sverre Vestvik, døde i 1975 lyktes man ikke i å skaffe tilstrekkelig finansiering til en rehabilitering og utbygging av anlegget, og Soria Moria parken ble stengt. Men selve parken med blomster og trær ligger der fortsatt, og en del bygninger og en rekke museumsgjenstander er tatt vare på. I tillegg er parken relativt mye i bruk for ulike trivselstiltak sommerstid.

Nå består anlegget av bl.a. en friluftsscene, skotthyllbane, lekeplass, bålplass, grillhus og Soria Moria-hallen, og på sommeren benyttes festplassen fortsatt til ulike sammenkomster, eksempelvis veteranmotorsykkeltreff, konserter og idrettsarrangement, hundeutstilling og utflukter med servering for eldre. I tillegg brukes anlegget til ulike bedriftsarrangement, mindre festarrangement, og anlegget holdes åpent for gratis besøk for barnefamilier. Området er også fremdeles mye brukt som utfartssted, ikke minst av mange innvandrerfamilier i kommunen.

Som det går fram av søknaden, begynner anlegget å bli nedslitt, og det er behov for utbedring og vedlikehold. Ettersom mye av bruken av området er gratis, står ikke inntektene i forhold til kostnadene som kreves for «å opprettholde en rimelig standard». Soria Moria Kultur & Turisme søker derfor om tilskudd fra Bolystmidlene til innkjøp av materialer. Arbeidet vil bli utført på dugnadsbasis (Fætten Vel) og av eier Rolf Vestvik

Vurdering:
Søknaden faller innenfor flere av tildelingskriteriene for bolystmidler som definert av Komité Mennesker og Livskvalitet i møte 13.02.2013, bl.a. innenfor stedsutvikling, tilrettelegging av anlegg, forskjønnings- og trivselstiltak. Støtten vurderes også å være utløsende, søker har sannsynliggjort en fullfinansiering av tiltaket, og prosjektet vurderes å bidra til måloppnåelse, dvs. økt bolyst.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.05.2013 11:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS