Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 15.05.13 - PS 36/13 Marka skianlegg, søknad om bolystmidler til utbygging av Fånetthytta

Saksbehandler : Øystein Kvistad

Arkivref : 2013/703 - /D35

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 15.05.13 36/13

 
Rådmannens forslag til vedtak:

Komité Mennesker og Livskvalitet imøtekommer Leksdal Idrettslags søknad stor kr. 80.000,- i tilskudd til utbygging av Fånetthytta.

Vedlegg
Søknad om bolystmidler fra Leksdal Idrettslag 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Leksdal IL kjøpte Fånetthytta høsten 2011 fra Verdal Fjellstyre. Forut for kjøpet leide idrettslaget hytta i tre år, og de siste fem årene har laget holdt helgeåpent for besøkende i hele vinterhalvåret. Det er ikke bare medlemmer i Leksdal IL som har nytt godt av tilbudet. Fånetthytta med omkringliggende turområder og løypetraséer har utviklet seg til et populært reisemål for innbyggere i Verdal og omegn.

Det er en betydelig dugnadsinnsats som nedlegges hvert år for at Fånetthytta kan holdes åpen hver helg i vinterhalvåret. I tillegg prepareres fortløpende et omfattende løypenett med fjell- og lysløyper og skileikbakker. Dette trekker folk i store mengder, og bare i skiseongen 2011-2012 var det registrert over 4000 navnetrekk i idrettslagets trimkasse som er plassert utenfor hytta. Av disse var om lag 1000 personer innom hytta, og det sier seg selv at det enkelte dager ble trangbodd i det knapt 20 kvm kombinerte kjøkkenet/oppholdsrommet.

Idrettslaget har derfor vedtatt å bygge ut hytta med et eget oppholdsrom på 45 kvm, noe som ikke bare betyr økt kapasitet til mottak av dagbesøkende, men også muliggjør overnatting for skoleklasser, treningsgrupper, lag og foreninger. I tillegg blir gammelhytta renovert med bl.a. nytt kjøkken og nytt soverom.

Utbyggingsprosjektet er et stort løft for idrettslaget. Prosjektet har en samlet kostnadsramme på kr. 1.764.250. Det er søkt om tippemidler på i underkant av 600.000 kroner og DNB har innvilget 100.000 kroner til prosjektet. Laget forventer å legge inn en dugnadsinnsats på om lag 3500 timer. Laget har allerede skaffet seg materialer til en samlet verdi på ca 70.000 kroner. I henhold til finansieringsplanen gjenstår et udekket egenkapitalbehov på i underkant av 180.000 kroner, og laget søker Verdal kommune om et tilskudd på kr. 80.000,- fra bolystordningen til delvis dekning av restbehovet.

Vurdering:
Økt fysisk aktivitet er en forutsetning for bedre folkehelse. Når en kan kombinere dette med tiltak som fører til økt trivsel, nye møteplasser og stedsutvikling, vurderes søknaden å være godt innenfor de tildelingskriterier bolystmidlene er ment å skulle dekke. Søknaden legger opp til en fornuftig totalfinansiering og bidrag fra bolystmidlene synes utløsende for prosjektgjennomføringen.
  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.05.2013 08:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS