Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 05.06.2013

Møtested : Møterom 3. etasje Herredshuset
Dato         : 05.06.2013
Tid            : 09:00 - 10:30
Til stede   : 9 representanter

 


 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste som word - protokoll som Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil   

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 37/13 Godkjenning av møteprotokoll 15.05.13 Protokoll
PS 38/13 Orienteringer - Hallplaner i Vuku og kvalitetsplan SFO Saksframlegg Protokoll
PS 39/13 MOT i Verdal - Årsrapport 2012 Saksframlegg
Protokoll
PS 40/13 Boligsosial utvikling - programdeltakelse Saksframlegg
Protokoll
PS 41/13 NOU2013:4 Kulturutredningen 2014. Høringsuttalelse fra Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 42/13 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 05.06.2013
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Nei  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei   
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei  
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Anita Karslen  SV Medlem Ja  
Anette Tiller SP Vara Ja Møtte for Pål Sverre Fikse
Jonny Arild Haugan DNA Vara Ja Møtte for Einar Asbjørn Tromsdal
Dagny Kolberg Okkenhaug KRF Vara Ja Møtte for Rigmor Hafell

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Kristin Bratseth Kommunalsjef helse og omsorg  

 

PS 037/13 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 05.06.2013

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 15. mai 2013 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 15. mai 2013 godkjennes.
  
 

 
PS 038/13 Orienteringer - Hallplaner i Vuku og kvalitetsplan SFO  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 05.06.2013

BEHANDLING:
Det ble orientert om:

  • Hallplaner i Vuku v/kommunalsjef samfunnsutvikling Trond Selseth.
  • Kvalitetsplan SFO v/kommunalsjef oppvekst Frode Kvittem

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
Saken tas til orientering. 

  

  
PS 039/13 MOT i Verdal - Årsrapport 2012  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 05.06.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Årsrapport 2012 fra MOT i Verdal tas til orientering. 

   
  
PS 040/13 Boligsosial utvikling - programdeltakelse  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 05.06.2013

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING:

  1. Verdal kommune gir sin tilslutning til deltakelse i Husbanken region Midt Norges boligsosiale programarbeidet 2013-2016.
  2. Rådmannen legger fram egen sak om «Leie før eie» og bruk av startlån som virkemiddel.

  
 

PS 041/13 NOU2013:4 Kulturutredningen 2014. Høringsuttalelse fra Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 05.06.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Verdal kommune slutter seg til tilrådingene fra Engerutvalget, med vurderinger i sakens høringsuttalelse.

 

PS 042/13 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 05.06.2013

BEHANDLING:
Repr. Kristin Hildrum:
Skolekorps i Verdal sliter med instruksjonskompetanse. Ønsker at dette skal håndteres i regi av kulturskolen. Kommunalsjef samfunn og næring, Trond Selseth, kommenterte at det dreier seg om en årsutgift på ca kr 500 000,-. Dette må sees opp mot budsjett og økonomiplanarbeid, for å se det i en større helhet.

Svar på spørsmål fra repr. Anita Karlsen 15.05.13:
Skogvegen 30 – hva skjer i forhold til småhusene? Rådmannen orienterte om status.
Ungdommens Hus – status? Rådmannen orienterte om status.

Repr. Anita Karlsen:
Samarbeidsutvalgene ved skoler og barnehager – ønsker at den politiske representasjonen i disse utvalgene har et treffpunkt for erfaringsoverføring og samordning/informasjon. Hvordan kan dette organiseres? Opplæring av politikere som skal representere i slike fora?

Publisert: 11.10.2012 12:29 Sist endret: 12.04.2022 13:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS