Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 20.09.2013

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 20.09.2013
Tid            : 09:00 - 12:30
Til stede   : 9 representanter. Repr. Pål Sverre Fikse ble innvilget permisjon mellom kl 1045 og 1130 (under sak 45/13). Til stede 8 representanter. Repr. Torill Elverum og Rigmor Hafell ble innvilget permisjon slik at de ikke deltok på befaringen ved Lein Vestre. Til stede 7 representanter.

Befaringen ved Lein Vestre var helt på slutten av møtet. 

 
 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste som word - protokoll som Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil   

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 43/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.13 Protokoll
PS 44/13 Orienteringer Saksframlegg Protokoll
PS 45/13 Tilstandsrapport Verdal bibliotek og Verdal kulturskole Saksframlegg
Protokoll
PS 46/13 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 20.09.2013
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja   
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Nei  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Anita Karslen  SV Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Vara Ja Møtte for Tore Landstad

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad

Frode Kvittem

Kommunalsjef oppvekst  

Inger Storstad

Møtesekr./Kons.  

 

PS 043/13 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.09.2013

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet sitt møte 5. juni 2013 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet sitt møte 5. juni 2013 godkjennes.  
 
 

 
PS 044/13 Orienteringer/drøftinger  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.09.2013

BEHANDLING: 
Det ble orientering om følgende:

Etter ovennevnte orienteringer var det befaring ved Lein Vestre for å bli kjent med tilbudene som gis til demente og funksjonshemmede.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering.

  
PS 045/13 Tilstandsrapport Verdal bibliotek og Verdal kulturskole  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.09.2013

BEHANDLING: 
Repr. Pål Sverre Fikse ble innvilget permisjon. Til stede 8 representanter.

Biblioteksjef Eli Kristoffersen og kulturskolerektor Sven-Øyvind Bern orienterte.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Den framlagte tilstandsrapport for Verdal bibliotek og Verdal kulturskole tas til orientering.

 

PS 046/13 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.09.2013

BEHANDLING:
Utdelt i møtet:

E-post datert 17.09.13 fra komitéens leder til rådmannen med spørsmål om framdrift i følgende saker:

  • Ungdommens husBMX/SkateparkArken
  • Komitéens leder forventer svar/orientering til neste møte.
  • Andre ting som ønskes satt på sakskartet:

Brita K. Thorsvik:
Hva med andre hallplaner, framdrift – hva gjøres av kommunen?

Torill Elverum:
Status for småhusene og Skogvegen.

Rigmor Hafell:
Kontorsituasjonen/bruken i Gjensidigegården. Status.

Publisert: 11.10.2012 12:29 Sist endret: 12.04.2022 13:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS