Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 20.09.13 - 44/13 Orienteringer

Saksbehandler : Inger Storstad

Arkivref : 2012/4830 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 20.09.13 44/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

 
Saksopplysninger:

Det vil bli orientert om:

 • Vuku i.l. sine hallplaner i Vuku v/Odd Helge Roksvåg og Einar Landfald.
   
 • Mobbemanifestet v/kommunalsjef oppvekst, Frode Kvittem.
   
 • Kompetansesenter Rus Midt-Norge (KORUS) sitt rusforebyggende program DeLTA v/konst. kommunalsjef helse og velferd, Anne Kari Haugdal.
   
 • Arbeidet med kommunedelplanprosessene som Verdal kommune skal i gang med på tjenesteområdene oppvekst, helse og velferd og kultur v/ konst. kommunalsjef helse og velferd, Anne Kari Haugdal og rådgiver Berit Hakkebo.
   

Etter ovennevnte orienteringer blir det befaring ved Lein Vestre for å bli kjent med tilbudene som gis til demente og funksjonshemmede. 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 16.09.2013 12:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS