Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 20.11.2013

Møtested : Møterom 3. etasje, Herredshuset
Dato         : 20.11.2013
Tid            : 12:30 - 14:30
Til stede   : 8 representanter. Repr. Pål Sverre Fikse møtte under sak 54/13. Til stede 9 representanter.


  
 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste som word - protokoll som Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil   

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 53/13 Godkjenning av møteprotokoll 16.10.13 Protokoll
PS 54/13 Orienteringer Saksframlegg Protokoll
PS 55/13 Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014 - 2017 - Verdal kommune Saksframlegg
Protokoll
PS 56/13 Utvikling av idrettsanlegg i Verdal sentrum Saksframlegg
Protokoll
PS 57/13 Garpa og Prærien velforening - søknad om støtte til oppgradering av området Mekken Saksframlegg Protokoll
PS 58/13 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 20.11.2013
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Nei  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Anita Karslen  SV Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Vara Ja Møtte for Torill Elverum
Dagny Kolberg Okkenhaug KRF Vara Ja Møtte for Rigmor Hafell

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Anne Kari Haugdal Kommunalsjef helse og omsorg  
Inger Storstad Møtesekr. / Kons.  

 

PS 053/13 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.11.2013

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 16. oktober 2013 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 16. oktober 2013 godkjennes.   

 
PS 054/13 Orienteringer Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.11.2013

BEHANDLING: 
Det ble orientert om:

  • FMS Innherred v/Karin Rekve

Orientering om Kriminalitetsforebygging v/SLT-koordinator Anette Tiller gikk ut pga sykdom.

Repr. Pål Sverre Fikse møtte under behandlinga av denne saken. Til stede 9 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:
Saken tas til orientering.
 
  

  
PS 055/13 Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014 - 2017 - Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.11.2013

BEHANDLING: 
H v/Charlotte Fætten Aakerhus satte fram følgende alternative forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Verdal kommune tas til orientering.

Ved alternativ votering mellom forslaget fra H v/Charlotte Fætten Aakerhus og rådmannens forslag til innstilling ble H v/Charlotte Fætten Aakerhus sitt forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Verdal kommune tas til orientering.

 

  
PS 056/13 Utvikling av idrettsanlegg i Verdal sentrum  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.11.2013

BEHANDLING: 
SP v/Pål Sverre Fikse fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt. 2:
Verdal kommune ønsker primært å realisere friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole. Rådmannen bes inngå samtaler med Nord-Trøndelag fylkeskommune for å realisere dette.

Det ble først votert over forslaget fra SP v/Pål Sverre Fikse til nytt pkt. 2. Enstemmig vedtatt.

Det ble så stemt samlet over rådmannens forslag til vedtak og vedtatt nytt pkt. 2. Enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

  1. Komite mennesker og livskvalitet tar undervegsrapporteringen til orientering.
  2. Verdal kommune ønsker primært å realisere friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole. Rådmannen bes inngå samtaler med Nord-Trøndelag fylkeskommune for å realisere dette.

 

 

PS 057/13 Garpa og Prærien velforening - søknad om støtte til oppgradering av området Mekken  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.11.2013

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:
Komité Mennesker og Livskvalitet imøtekommer Garpa og Prærien velforenings søknad om bolystmidler for utbedring av friområdet Mekken med et tilskudd stort kr. 124.000,-. 

 

PS 058/13 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.11.2013

BEHANDLING:
Lederen opplyste at repr. Pål Sverre Fikse får svar i neste møte på sine spørsmål stilt i komitéens møte 16.10.13.

Publisert: 11.10.2012 12:29 Sist endret: 12.04.2022 13:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS