Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 18.12.2013

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 18.12.2013
Tid            : 09:00 - 11:45
Til stede   : 9 representanter


  
 
Innledningsvis orienterte lederen om arbeidsprosessene i komitéen framover. Dette ble diskutert.

  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste som word - protokoll som Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil   

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 59/13 Godkjenning av møteprotokoll 20.11.13 Protokoll
PS 60/13 Søknad om bolystmidler for tilrettelegging av isflate ved Forbregd barnehage Saksframlegg Protokoll
PS 61/13 Søknad om bolystmidler til utvikling av Midtvinterdansen Saksframlegg
Protokoll
PS 62/13 Bolystmidler - Vinne aktivitetspark Saksframlegg
Protokoll
PS 63/13 Rullering av handlingsprogram i "Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013", og prioritering av spillemiddelsøknader 2014 Saksframlegg Protokoll
PS 64/13 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 18.12.2013
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Anita Karslen  SV Medlem Ja  
Dagny Kolberg Okkenhaug KRF Vara Ja Møtte for Torill Elverum

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Anne Kari Haugdal Kommunalsjef helse og omsorg  
Inger Storstad Møtesekr. / Kons.  

 

PS 059/13 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.12.2013

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 20. november 2013 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 20. november 2013 godkjennes.

 

 
PS 060/13 Søknad om bolystmidler for tilrettelegging av isflate ved Forbregd barnehage  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.12.2013

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Komité Mennesker og Livskvalitet imøtekommer Innherred Isidrettslag og Forbregd/Lein Velforenings søknad om bolystmidler for tilrettelegging av ishockeybane ved Forbregd barnehage med et tilskudd stort kr. 250.000,-.
  
  

  
PS 061/13 Søknad om bolystmidler til utvikling av Midtvinterdansen  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.12.2013

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Verdal juniorspellmannslag innvilges tilskudd av bolystmidlene på kr 50.000 for å videreutvikle Midtvinterdansen og det internasjonale kontaktnettet. 

 

  
PS 062/13 Bolystmidler - Vinne aktivitetspark  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.12.2013

BEHANDLING: 
AP v/Kristin J. Hildrum fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:
3. I samsvar med kommunens økonomireglement pkt. 6.1 Avsetning til fond, vedtar Komité Mennesker og livskvalitet å avsette gjenstående midler til bolyst på budsjettet for 2013, kr 208 000,-, til fond.

Votering:

  • Det ble først votert over forslaget til nytt pkt. 3 fra AP v/Kristin J. Hildrum. Enstemmig vedtatt.
  • Det ble så votert samlet over rådmannens forslag til vedtak og vedtatte nytt pkt. 3. Enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Det bevilges 250.000 kroner som kommunalt tilskudd for 2013 til Vinne aktivitetspark.
  2. Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettmessige endringer.
  3. I samsvar med kommunens økonomireglement pkt. 6.1 Avsetning til fond, vedtar Komité Mennesker og livskvalitet å avsette gjenstående midler til bolyst på budsjettet for 2013, kr 208 000,-, til fond. 

 

PS 063/13 Rullering av handlingsprogram i "Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013", og prioritering av spillemiddelsøknader 2014
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.12.2013

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Forslag til rullert handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg vedtas. 

 

PS 064/13 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.12.2013

BEHANDLING

  • Rådmannen v/kommunalsjef Anne Kari Haugdal svarte på spørsmål stilt i tidligere møte om hvorfor Verdal kom dårligere ut enn Levanger på Forbrukerrådets brukerundersøkelse.
  • Rådmannen v/kommunalsjef Anne Kari Haugdal orienterte om hvordan det jobbes i kommunen med lindrende behandling. Dette med bakgrunn i spørsmål stilt i tidligere møte i forbindelse med sak i media i oktober 2013 hvor omsorgs- og helsetjenestetilbudet i kommunen ble omtalt.
  • Konst. kommunalsjef oppvekst, John Olav Larsen, orienterte om hvordan sosiale medier håndteres i skolen i Verdal. Dette med bakgrunn i spørsmål stilt i tidligere møte.
  • Konst. kommunalsjef oppvekst, John Olav Larsen, redegjorde for oppgavene til de kommunale representantene i samarbeidsutvalgene i skoler og barnehager. Dette med bakgrunn i spørsmål stilt i tidligere møte av representanten Anita Karlsen.

 Til toppen av siden

Publisert: 11.10.2012 12:29 Sist endret: 12.04.2022 13:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS