Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 18.12.13 - PS 62/13 Bolystmidler - Vinne aktivitetspark

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref :  2013/703 - /D35

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 18.12.2013 62/13

 
Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Det bevilges 250.000 kroner som kommunalt tilskudd for 2013 til Vinne aktivitetspark.
 2. Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettmessige endringer.
   


Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I budsjettet for 2013 er det avsatt 1 mill. kroner i utviklingsmidler som skal deles ut til aktuelle utviklingsprosjekt som fremmer miljø og bolyst.
Komiteen for Mennesker og livskvalitet har hittil i år bevilget 242.000 kroner til ulike tiltak.

Vinne Aktivitetspark.
Vinne oppvekst fikk i 2013 tildelt kommunens bolystpris for sin innsats for utvikling av Vinne aktivitetspark. Gjennom dette arbeidet har Vinne oppvekst vært med på å skape økt bolyst for sitt nærmiljø i Vinne. Anlegget er en sosial arena i nærmiljøet hvor barn, ungdom og voksne kan møtes for felles opplevelser. Anlegget stimulerer også til økt fysisk aktivitet, særlig for ungdommer som ikke er med i organisert idrett.

Parken er planlagt realisert i løpet av årene 2011-2015. Regnskapet for prosjektet føres av kommunen og alle utbetalinger skjer etter anvisning i kommunen. Det vises for øvrig til tidligere orienteringer og befaring av området for komiteen.

Planen for anlegget innebærer følgende tiltak:

 • BMX bane, ferdigstilt i 2011.
 • Sandvolleyballanlegg, ferdigstilt i 2013.
 • Tursti, påbegynt og planlegges ferdigstilt i 2014.
 • Bod for lager av utstyr mm, oppstart i 2013, ferdigstilles i 2014
 • Basketballbane, oppstart våren 2014.
 • Tennisbane, oppstart våren 2015.
 • Friidrettsbane, oppstart og ferdigstillelse 2015.
   

De totale kostnader med hele prosjektet er beregnet til 4,4 mill. kroner. Dette er planlagt finansiert slik:

 • Tippemidler                           Kr. 1.000.000
 • Dugnadsinnsats                      Kr. 1.550.000
 • Gaver/rabatter                       Kr.    240.000
 • Norges Volleyballforbund      Kr.      60.000
 • Bidrag fra Gjensidigestiftelsen Kr.   450.000
 • Verdal Kommune                  Kr. 1.100.000
   

I 2012 ble det bevilget 450.000 kroner av bolystmidlene til prosjektet.
I forhold til finansieringsplanen gjenstår det da å bevilge ca. 650.000 kroner til prosjektet i årene 2013-2015. I forhold til gjennomført arbeid i 2013 foreslås det at det bevilges 250.000 kroner til tiltaket i 2013. Det gjenstår da å bevilge 400.000 kroner samlet for årene 2014 og 2015.  

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.12.2013 13:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS