Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 15.01.2014

Møtested : Møterom 3. etajse, Herredshuset
Dato         : 15.01.2014
Tid            : 09:00 - 12:30 
Til stede   : 7 representanter. Repr. Anita Karlsen møtte under sak 2/14. Til stede: 8 representanter.


  
 
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste som word - protokoll som Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil   

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/14 Godkjenning av møteprotokoll 18.12.13 Protokoll
PS 2/14 Orienteringer - Ungdomskontakten og SLT-koordinator Saksframlegg Protokoll
PS 3/14 UKM fylkesmønstringa 2014 - oppnevning av medlem til fylkeskomitéen Saksframlegg
Protokoll
PS 4/14 Evaluering av reglement innvandrerrådet Verdal kommune Saksframlegg
Protokoll
PS 5/14 Revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke - kommunale barnehager Saksframlegg Protokoll
PS 6/14 Rullering av boligsosial handlingsplan  Saksframlegg Protokoll
PS 7/14 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 15.01.2014
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Nei  
Lennart Johansson DNA Medlem Nei  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei  
Torill Elverum DNA Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei  
Anita Karslen  SV Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Vara Ja Møtte for Lennart Johansson
Terje Rennemo DNA Vara Ja Møtte for Rigmor Hafell
Oddbjørg Grønn H Vara Ja Møtte for Charlotte Fætten Aakerhus
Dagny Kolberg Okkenhaug KRF Vara Ja Møtte for Einar Asbjørn Tromsdal

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Anne Kari Haugdal Kommunalsjef helse og omsorg  
Inger Storstad Møtesekr. / Kons.  

 

PS 1/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.01.2014

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 18. desember 2013 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 18. desember 2013 godkjennes.

 

 
PS 2/14 Orienteringer - Ungdomskontakten og SLT-koordinator  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.01.2014

BEHANDLING: 
Repr. Anita Karlsen møtte under behandlinga av denne saken. Til stede 8 representanter.

Det ble orientert om:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering.
  
  

  
PS 3/14 UKM fylkesmønstringa 2014 - oppnevning av medlem til fylkeskomitéen  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.01.2014

BEHANDLING: 
Jonny Haugan, AP, fremmet følgende forslag til vedtak:
Komité for mennesker og livskvalitet oppnevner nedenstående til å være Verdals politiske representant i Fylkeskomitéen for UKM 2014:

  • Varaordfører Kristin Johanne Hildrum.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Komité for mennesker og livskvalitet oppnevner nedenstående til å være Verdals politiske representant i Fylkeskomitéen for UKM 2014:

  • Varaordfører Kristin Johanne Hildrum. 

 

  
PS 4/14 Evaluering av reglement innvandrerrådet Verdal kommune  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.01.2014

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Saken tas til orientering. Reglement stadfestes for resterende del av valgperioden. 

 

PS 5/14 Revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke - kommunale barnehager
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.01.2014

BEHANDLING: 
Oppvekstfaglig rådgiver Anne Haugskott og økonomikonsulent Meier Hallan var i møtet for å svare på evt. spørsmål. De ga en presisering av hhv telledatoer og driftstilskudd pr. barnehageplass.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Verdal kommunes forslag til forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014 vedtas. 
 
 

PS 6/14 Rullering av boligsosial handlingsplan Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.01.2014

BEHANDLING: 
Leder for Boligkontoret, Janne Stenbakk Grande, redegjorde kort for Årsrapport fra Boligkontoret (ble utdelt til medlemmene) og Husbankens virkemidler - Programkommunearbeidet.

Medlemmene ble så oppdelt i tre grupper som fikk oppgaver til besvarelse (prosessøvelse: kafédialog).
Besvarelsene/innspillene ble samlet inn og ut fra disse skal det skrives en sammenfatning/et arbeidsnotat. 
Se sammenfatningen her
.

 

PS 7/14 Andre saker Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.01.2014

BEHANDLING
Ingen saker.

 Til toppen av siden

 

Publisert: 11.10.2012 12:29 Sist endret: 12.04.2022 13:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS