Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 15.01.14- PS 3/14 UKM fylkesmønstringa 2014 - Oppnevning av medlem til fylkeskomitéen

Saksbehandler : Sven-Øyvind Bern

Arkivref : 2012/8368 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 15.01.14 3/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Komité for mennesker og livskvalitet oppnevner nedenstående til å være Verdals politiske representant i Fylkeskomitéen for UKM 2014:


Vedlegg
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Verdal kommune skal arrangere Fylkesmønstringa av Ungdommens kulturmønstring 2014. Komitéen ble orientert om dette i møtet 15. mai 2013, sak PS 31/13. Nord-Trøndelag fylke skal opprette en komité for avviklingen av denne mønstringa: Fylkeskomité for UKM 2014.

I denne komitéen skal det være en politisk representant fra vertskommunen, enten ordfører eller en annen person.

Fylkeskomitéen har forøvrig følgende sammensetning:

  • en representant fra fylkestinget
  • ordfører/politisk representant fra vertskommunen
  • to representanter fra styret i NTBUR
  • arrangementsansvarlig for vertskommunen (Sven-Øyvind Bern)
  • UKM-ansvarlig NTFK (Øyvind Kveli)
  • teknisk driftsleder fra vertskommunen
     

Fylkeskomitéen vil ha 3 – 4 møter fram til Fylkesmønstringa.

Vurdering:
Siden UKM sorterer under Komité for mennesker og livskvalitet er det ikke unaturlig at denne samme komitéen oppnevner et av sine medlemmer til vertskommunens politiske medlem til Fylkeskomitéen.

 
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.01.2014 14:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS