Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 15.01.14 - PS 4/14 Evaluering av reglement innvandrerrådet Verdal kommune

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref :  2011/1955 - /033

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 15.01.2014 4/14
Formannskapet    
Kommunestyret    

 
Rådmannens innstilling:
 
Saken tas til orientering. Reglement stadfestes for resterende del av valgperioden.
 
Vedlegg:

  1. Kommunestyresak 35/11.
  2. Reglement innvandrerrådet vedtatt 26.04.11.
  3. Beretning 1. halvår 2013.
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Verdal kommunestyre vedtok i møte 26.04.11 etablering av innvandrerråd i Verdal kommune og reglement for rådet. I henhold til vedtakets pkt. 6 skal reglementet evalueres etter 2 år.

Saken er behandlet i innvandrerrådet 13.11.13. Innvandrerrådet har ingen merknader til reglementet.

Saken legges med dette fram til orientering.  

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.01.2014 14:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS