Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 12.02.2014

Møtested : Møterom 3. etajse, Herredshuset
Dato         : 12.02.2014
Tid            : 09:00 - 11:15
Til stede   : 9 representanter


 

  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste som word - protokoll som Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil   

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 8/14 Godkjenning av møteprotokoll 15.01.2014 Protokoll
PS 9/14 Årsrapport 2013 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 10/14 Felles plan for kultur og idrettsanlegg i Levanger og Verdal Saksframlegg
Protokoll
PS 11/14 Friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole. Oppnevning av arbeidsgruppe Saksframlegg
Protokoll
PS 12/14 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - vurdering og prioritering av innkomne søknader Saksframlegg Protokoll
PS 13/14 Endring av Vedtekter for barnehager som eies og drives av Verdal kommune 2014 Saksframlegg Protokoll
PS 14/14 Oppnevning av ny representant i samarbeidsutvalget ved hhv Vinne skole og Verdalsøra barneskole Saksframlegg Protokoll
PS 15/14 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 12.02.2014
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Nei  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Anita Karslen  SV Medlem Ja  
Dagny Kolberg Okkenhaug KRF Vara Ja Møtte for Lennart Johansson

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Anne Kari Haugdal Kommunalsjef helse og omsorg  
Inger Storstad Møtesekr. / Kons.  

 

PS 8/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 12.02.2014

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 15. januar 2014 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 15. januar 2014 godkjennes.

 
PS 9/14 Årsrapport 2013 - Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 12.02.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Årsrapport 2013 for Verdal kommune tas til orientering.
   
  

  
PS 10/14 Felles plan for kultur og idrettsanlegg i Levanger og Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 12.02.2014

BEHANDLING: 
KrF og AP v/Kristin Johanne Hildrum fremmet følgende felles forslag til nytt pkt. 2:
2. I tillegg skal det være fokus på samarbeid angående idrett og fysisk aktivitet med andre kommuner i Innherredsregionen.

Det ble først votert over fellesforslaget fra KrF og AP v/Kristin J. Hildrum til nytt pkt. 2. Enstemmig vedtatt.

Det ble så votert samlet over rådmannens forslag til innstilling og vedtatte pkt. 2. Enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Det utarbeides felles plan for idrett og fysisk aktivitet i Levanger kommune og Verdal kommune.
 2. I tillegg skal det være fokus på samarbeid angående idrett og fysisk aktivitet med andre kommuner i Innherredsregionen.

 

   
PS 11/14 Friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole. Oppnevning av arbeidsgruppe  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 12.02.2014

BEHANDLING:  
SP v/Pål Sverre Fikse fremmet følgende tilleggsforslag:

 • En representant fra Verdal videregående skole.
 • Politisk representant: Varaordfører.

Det ble først votert over tilleggsforslaget fra SP v/Pål Sverre Fikse. Enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over rådmannens forslag til vedtak og vedtatte tilleggsforslag. Enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:
For å utrede sak om friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole oppnevnes det ei arbeidsgruppe bestående av:

 • To representanter fra Verdal friidrettsklubb
 • En representant fra Verdal idrettsråd
 • Bård Kotheim, Teknisk drift
 • Berit Hakkebo, Utviklingsstaben Innherred samkommune
 • Ingvild Aasen, Kulturtjenesten
 • En representant fra Verdal videregående skole.
 • Politisk representant: Varaordfører. 

 

 

PS 12/14 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - vurdering og prioritering av innkomne søknader
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 12.02.2014

BEHANDLING: 
Rådmannen la fram følgende forslag til vedtak i møtet:
Rådmannen tilrår at søknaden fra Frivillig Verdal prioriteres.

Komité mennesker og livskvalitet fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Søknadene prioriteres i følgende rekkefølge:

 1. Frivillig Verdal
 2. Nord-Trøndelag Røde Kors

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og komitéens forslag ble komitéens forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Søknadene prioriteres i følgende rekkefølge:

 1. Frivillig Verdal
 2. Nord-Trøndelag Røde Kors 

 

PS 13/14 Endring av Vedtekter for barnehager som eies og drives av Verdal kommune 2014 Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 12.02.2014

BEHANDLING:  
SV v/Anita Karlsen fremmet følgende tilleggsforslag:
Det tas inn i vedtektene at det skal holdes minimum to (2) SU-møter i løpet av barnehageåret.

Rådmannen endret sitt forslag til vedtak med å ta bort «i 2014».

Det ble først votert over tilleggsforslaget fra SV v/Anita Karlsen. Enstemmig vedtatt.

Det ble så votert samlet over vedtatte tilleggsforslag og rådmannens endrede forslag til vedtak.

VEDTAK:
Verdal kommunes forslag til vedtekter for barnehager som eies og drives av Verdal kommune vedtas med følgende tillegg:
Det tas inn i vedtektene at det skal holdes minimum to (2) SU-møter i løpet av barnehageåret.

 

 

PS 14/14 Oppnevning av ny representant i samarbeidsutvalget ved hhv Vinne skole og Verdalsøra barneskole
Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 12.02.2014

BEHANDLING:
Frp v/Tore Landstad fremmet følgende forslag:
Ole Vatten oppnevnes som representant i Samarbeidsutvalget ved Vinne skole.

SV v/Anita Karlsen fremmet følgende forslag:
Hilde Gunn Slottemo oppnevnes som representant i Samarbeidsutvalget ved Verdalsøra barneskole.

Ved votering ble forslaget fra Frp v/Tore Landstad og forslaget fra SV v/Anita Karlsen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Ole Vatten oppnevnes som representant i Samarbeidsutvalget ved Vinne skole.
Hilde Gunn Slottemo oppnevnes som representant i Samarbeidsutvalget ved Verdalsøra barneskole

 

 

PS 15/14 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 12.02.2014

BEHANDLING

 • Det videre arbeidet med revidering av handlingsdelen i boligsosial handlingsplan.
  Leder for boligkontoret, Janne Stenbakk Grande, var til stede.
   
  I utgangspunktet skulle medlemmene arbeide videre (etter forrige møte) inn mot sine partier og ta med innspill til dagens komitémøte.
  Da medlemmene ikke hadde gjort «leksa si» utsettes dette til neste møte (i mars). Det settes da på sakskartet slik at medlemmene blir minnet på hva de skal gjøre.
 • Status for småhusene.
  Dette var etterspurt av repr. Anita Karlsen.
  Rådmannen v/kommunalsjef Anne Kari Haugdal redegjorde.

 Til toppen av siden

Publisert: 11.10.2012 12:29 Sist endret: 12.04.2022 13:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS