Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 19.03.14 - PS 20/14 Søknad om bolystmidler til Soria Moria-parken

Saksbehandler : Øystein Kvistad

Arkivref : 2014/1008 - /D35

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 19.03.2014 20/14

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Komité Mennesker og Livskvalitet innvilger Soria Moria Kultur & Turisme kr 12.000 i støtte til utbedringstiltak på festplassen i Soria Moria-parken.

Vedlegg:
Kopi av søknad (PDF) fra Soria Moria Kultur & Turisme

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.
 

Saksopplysninger:
Soria Moria-parken ble før jul 2013 delvis rasert av stormen «Ivar». En rekke trær blåste ned, gjerder ble skadet, og skilt som beskriver militærhistorien ødelagt. Over hele parken ligger det greiner og vindfall som må fjernes. Til dette oppryddingsarbeidet søker Soria Moria Kultur & Turisme v/ Rolf Vestvik om støtte fra de kommunale bolystmidlene.

Soria Moria-parken er en festplass for ulike trivselstiltak sommerstid. Anlegget består av Soria Moria-hallen, grillhus, bålplass, friluftsscene, aktivitetsanlegg med skotthyllbane, natursti og lekeplass. Festplassen brukes hver sommer av en rekke ulike arrangører, lag og foreninger til ulike trivselstiltak.

Ut over stormen «Ivars» ødeleggelser, anføres det at Soria Moria-parken også har et generelt oppussingsbehov, herunder bygging av ny billettbod, planering av areal og bygging av ny utepeis/bålplass på festområdet. På grunn av brannfaren må bålplassen få utbedret skjerming og gnistfanger.

Totalt søkes det om kr 25.000,- i støtte fra bolystmidlene.

For detaljert budsjettoppsett og mer informasjon om bruken av området, vises det til søknaden som er vedlagt saken.

Vurdering:
Etter uværet på tampen av fjoråret, har kommunen mottatt flere søknader fra ulike lag og foreninger om økonomisk støtte til opprydding etter trefall og andre ødeleggelser. Kommunen ser det ikke som sin rolle å gå inn som assurandør for organisasjoner, lag og foreninger som opplever naturskader av ulik alvorlighetsgrad. Rådmannen ser heller ikke at bolystmidlenes tildelingskriterier åpner for slik bruk.

Som det går fram av søknaden fra Soria Moria Kultur & Turisme, begynner anlegget å bli nedslitt, og det er behov for utbedring og vedlikehold. Ettersom mye av bruken av området er gratis, står ikke inntektene i forhold til kostnadene som kreves for å opprettholde en tilfredsstillende standard. Soria Moria ble i fjor tildelt kr. 18.000 i bolystmidler til diverse oppussingstiltak for anlegget. Tilskuddet ble brukt til innkjøp av materialer mens arbeidet ble utført på dugnadsbasis av Fætten Vel og eier Rolf Vestvik. Det gjenstående arbeid som kommer i tillegg til det som ble dekket i fjorårets søknad, ligger innenfor de tildelingskriterier for bolystmidler slik de er definert av Komité Mennesker og Livskvalitet i møte 13.02.2013, blant annet innenfor stedsutvikling, tilrettelegging av anlegg, forskjønnings- og trivselstiltak.

 
   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.03.2014 14:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS