Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 04.06.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 04.06.2014
Tid            : 09:00 - 11:20
Til stede   : 

Behandlingsrekkefølge:
Sak 38/14, 37/14, 36/14, 35/14, 39/14  

 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste som word - protokoll som Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 35/14 Godkjenning av møteprotokoll 21.05.2014 Protokoll
PS 36/14 Reviderte retningslinjer for bolystmidlene Saksframlegg Protokoll
PS 37/14 Plan for utvikling av Moeparken Saksframlegg Protokoll
PS 38/14 Revidering av kommunedelplan kultur Saksframlegg Protokoll
PS 39/14 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 04.06.2014
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Anita Karslen  SV Medlem Ja  
Torunn Agnethe Rotmo DNA Vara Ja Møtte for Einar Asbjørn Tromsdal

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Anne Kari Haugdal Kommunalsjef helse og velferd  
Inger Storstad  Møtesekr./Kons.  

 

PS 035/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 21.05.2014

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 21. mai 2014 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 21. mai 2014 godkjennes.     

 

PS 036/14 Reviderte retningslinjer for bolystmidlene  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 04.06.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Komité Mennesker og livskvalitet fastsetter søknadsregime og tildelingskriterier for bolystmidler slik disse fremgår av saksframlegget.

  

PS 037/14 Plan for utvikling av Moeparken  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 04.06.2014

BEHANDLING:
Kommunalsjef samfunnsutvikling, Trond Selseth, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

  1. Verdal kommunestyre slutter seg til den framlagte planen for utvikling av Moeparken.
  2. Verdal kommunestyre vedtar å omdisponere 500.000 kroner av de bevilgede investeringsmidler for 2014 fra Havfrua til Moeparken.

 
 

PS 038/14 Revidering av kommunedelplan kultur  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 04.06.2014

BEHANDLING:
Kommunalsjef Trond Selseth, Berit Hakkebo, Utviklingsstaben og virksomhetsleder kulturtjenesten, Ingvild Aasen, var i møtet.

Utdelt:

Komitéen ble delt opp i to grupper - gruppeoppgave ble utdelt.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Kulturtjenesten bes ta med seg innspillene fra komitéen i sitt videre arbeid med kulturplanen.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Kulturtjenesten bes ta med seg innspillene fra komitéen i sitt videre arbeid med kulturplanen. 

  

PS 039/14 Andre sakerTil toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 04.06.2014

BEHANDLING
Lederen: Hva ønsker komitéen orientering om høsten 2014?

  • De ulike enhetene - hvordan prioriterer de – hva må eventuelt prioriteres bort?
  • Status for drifta av Vinne aktivitetspark.
  • Helse/velferd: Befaring i Gjensidigebygget. Hvorfor omorganiseres det – hva er målet?
  • Flyktningtjenesten/Møllegata: Utdanning, arbeidspraksis. Status.
  • Folkehelse. Helhetlig samhandling.
  • Innvandrerrådet. Utredning/sak på hvorfor flyktningene flytter fra Verdal.
    Hva skal til for å bli i Verdal?

  
  Til toppen av siden

Publisert: 30.05.2014 11:00 Sist endret: 12.04.2022 13:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS