Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 04.06.14- PS 38/14Revidering av kommunedelplan kultur

Saksbehandler : Ingvild Aasen

Arkivref : 2014/4285 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 04.06.2014 38/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:
 .

Vedlegg
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I planprogrammet for blant annet revidering av Kommunedelplan kultur, vedtatt i kommunestyret sak 16/14, står det følgende:

Formål med revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner
Kommunedelplanene etableres som verktøy for å sikre at kommunestyrenes strategiske føringer for samfunnsutviklingen omsettes til handling, i sektorenes prioritering av innsats.

Planprosessen skal også bidra til koordinerte kommunedelplaner, og til at behovet for revidering av mål og vegvalg for satsingsområder i Kommuneplanens samfunnsdel avklares.

Kommunens strategiske føringer er gitt i Planstrategien og i Kommuneplanens samfunnsdel. I Planstrategiens er det beskrevet utfordringer, målbilde for 2030 og strategiske valg for samfunnsutviklingen.
I Kommuneplanens samfunnsdel beskrives satsingsområder med mål og vegvalg.
I prosessen med Kommunedelplan kultur pågår det et arbeid for å avklare hva utfordringene og målbildet for kultur må være i lys av Planstrategiens utfordringer og målbilde. Dette skal legges til grunn for handlingsplanen.
I møtet i komite for Mennesker og livskvalitet 4. juni legges det opp til en presentasjon av dette arbeidet så langt. Videre skal det gjennomføres gruppearbeid hvor komiteens medlemmer inviteres til å komme med innspil.. 
 


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 30.05.2014 12:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS