Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 20.08.14- PS 44/14 Samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og konfliktrådet: Ungdomsoppfølging - ungdomsstraff

Saksbehandler : Anette Bartnes Dalheim

Arkivref : 2014/4403 - /X43

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 20.08.2014 44/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune inngår samarbeidsavtale med Konfliktrådet i Nord-Trøndelag om ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.

Vedlegg
Samarbeidsavtale mellom konfliktrådet og kommunen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Konfliktrådet i Nord-Trøndelag har siden 2012 administrert en straffereaksjon som heter «ungdomsoppfølging». Målgruppen for «ungdomsoppfølging» er unge lovbrytere mellom 15-18 år som har begått en eller flere kriminelle handlinger, og der man antar at sannsynligheten for at vedkommende vil begå nye straffbare handlinger vil reduseres dersom vedkommende får oppfølging i konfliktrådet. Konfliktrådet har en egen ungdomskoordinator som har ansvaret for og koordinerer et tverrfaglig oppfølgingsteam som skal følge opp den enkelte ungdom. Varigheten på oppfølgingen er det påtaleadvokaten eller dommeren som bestemmer. Gjennomføringstiden varierer fra 3 måneder til 18 måneder.

Fra 1. juli 2014 ble «Ungdomsstraff» innført som en ny straffereaksjon (i tillegg til «ungdomsoppfølging»). Også denne administreres av konfliktrådet. Målgruppen for «ungdomsstraff» er unge lovbrytere mellom 15-18 år som i dag idømmes ubetinget fengsel, men som kan gjennomføre en reaksjon i frihet forutsatt tett oppfølging, samt ungdom som i dag idømmes strengere samfunnsstraffer. Gjennomføringstid er fra 6 mnd til 2 år.

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff forutsetter godt samarbeid mellom offentlige tjenester og faggrupper. Det tverrfaglige oppfølgingsteamet som skal følge opp den enkelte ungdom kan bestå av representanter fra politi, barnevern, skole og andre aktuelle etater og institusjoner.

Justisdepartementet og sekretariatet for konfliktrådene har derfor bedt de regionale konfliktrådene om å undertegne en samarbeidsavtale med de enkelte kommunene i sin region. Det er viktig å få forankret dette på et så høyt administrativt nivå som mulig i kommunen for å få legitimitet for ordningen. 

Vurdering: 
Ved at Konfliktrådet i Nord-Trøndelag og Verdal kommune inngår en samarbeidsavtale, forplikter det offentlige støtteapparatet i Verdal kommune seg til å bidra inn i oppfølging av ungdommer som er under «ungdomsoppfølging» eller «ungdomsstraff». Denne forpliktelsen vil kreve at kommunen har en gjennomgang av sitt eget arbeid inn mot disse ungdommene, i et helhetlig perspektiv. Avtalen kan i så måte bidra til å sikre at ungdommer fra Verdal som begår straffbare handlinger, møter et samordnet, koordinert og tverrfaglig støtteapparat. Dette kan i seg selv ha en kriminalitetsforebyggende effekt.


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.11.2020 09:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS