Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 20.08.14- PS 45/14 Vuku brannbilforening - søknad om bolystmidler til restaurering av brannbil

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2013/703 - /D35

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 20.08.2014 45/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Vuku Brannbilforening innvilges et tilskudd på kr. 20.000,- til restaurering av brannbil.

Vedlegg
Søknad fra Vuku Brannbilforening om støtte til restaurering av brannbil.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Det vises til vedlagt søknad fra Vuku Brannbilforening om støtte på 20.000 kroner til restaurering av brannbil.
Foreningen har som mål for sitt arbeid å tilbakeføre brannbilen til sin opprinnelige stand, slik den var i 1954.
Alt av arbeid foregår på dugnad. Utover dugnadsinnsatsen opereres det med et budsjett på 70.000 kroner, hvorav medlemmene i laget har bidratt med til sammen 35.000 kroner.
Brannbilen ble presentert på Vukudan i sommer, men i følge lederen for foreningen gjenstår det fortsatt en god del arbeid før bilen er i tipp-topp stand. 

Vurdering: 
Komite for mennesker og livskvalitet reviderte retningslinjene for bolystmidlene i møte 4, juni 2014.
Tiltak som er med på å skape trivsel og derigjennom bidrar til et attraktivt lokalsamfunn er i henhold til disse retningslinjer stønadsberettiget.
Videre er det en forutsetning at støtten ikke kan overstige 50 prosent av prosjektets totalramme for prosjekt over 50.000 kroner.
Det vurderes som søknaden fra Vuku Brannbilforening tilfredsstiller disse kravene og rådmannen vil på denne bakgrunn tilrå at søknaden imøtekommes.
 


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.08.2014 13:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS