Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 20.08.14- PS 46/14 Søknad om støtte til gårdsmusikal 2014 - Sommer i Tyrol

Saksbehandler : Ingvild Aasen

Arkivref : 2013/2469 -/

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 20.08.2014 46/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Komite mennesker og livskvalitet bevilger kr 25.000 i tilskudd fra bolystordningen til oppsetningen Sommer i Tyrol 2014.

Vedlegg
Prosjektbeskrivelse «Sommer i Tyrol 2014 – Musikkteater på et gårdstun nær deg!».

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Produksjonsgruppa Framdrift søker om kommunal støtte til oppsetningen Sommer i Tyrol. Gruppa består av Helga Haga og Kari Wist Holmen fra Verdal samt Gunhild Hjertaas fra Hitra. Alle tre er utdannet skuespillere og de er i etableringsfasen.

I likhet med de tre siste årene skal de også i år sette opp forestilling på Helga Haga sin hjemgård, Lyng. De ønsker å tilby mer enn bare ei teaterforestilling og inviterer hele familien til en opplevelse. De tar gårdstunet i bruk, og publikum er ensemblets og gårdens gjester med kaffe- og kakesalg både før og etter forestillinga. De benytter gården som autentisk kulisse med naturen som bakteppe for forestillinga. Slik peker de selv på at de får satt fokus på gårdsbrukene som ressurs og en arena for teater og musikk, og de ønsker å skape bolyst med disse oppsetningene. De håper også at konseptet kan bidra til at andre unge mennesker ser mulighetene i hjemkommunen og inspirere til lignende prosjekt.

I tillegg er dette et ledd i det å skape egne arbeidsplasser for seg selv og de andre aktørene de har med seg.

Ensemblet består av en musiker og seks skuespillere, og de engasjerer unge utøvere som enten er under utdanning eller som er ferdig utdannet innen musikal, dans eller skuespill. I tillegg ønsker de i år å ha med seg to barn fra hver av de kommunene de gjester. Da søknaden ble sendt inn hadde de ambisjoner om å spille 12 forestillinger fordelt på fire gårdstun i Trøndelag. I fjor spilte de til sammen åtte forestillinger i Verdal og på Hitra.

Prosjektet har en budsjettramme på kr 335.000. I tillegg til billettinntekter søkes det sponsorstøtte fra en rekke bedrifter samt at de søker offentlig støtte fra ulike instanser. Hitra kommune har støttet prosjektet med tilskudd på kr 100.000. Framdrift søker om tilskudd på kr 25.000 fra Verdal kommune. 

Vurdering: 
Det er positivt at utflyttet verdalsungdom ønsker å komme heim for å bidra i lokalsamfunnet. De synliggjør muligheten til å ta i bruk nye og alternative arenaer for teaterproduksjon i teaterkommunen Verdal, og de bidrar til et bredt spekter av teateropplevelser for innbyggerne i i kommunen vår. Oppsetningen er utvilsomt et bidrag til å skape trivsel og bolyst.

I kriteriene for bolystmidlene er kulturbasert sted- og næringsutvikling en av faktorene det kan søkes støtte til. Denne oppsetningen er et produkt som i høyeste grad oppfyller denne faktoren.

Det er tøft å etablere seg som kunst-/kulturarbeider i dag. At de som har valgt å gå satse på dette som levebrød tar initiativ for selv å skape produksjoner som gir arbeidsplasser er det viktig at kommunen støtter opp under. Det anbefales derfor at Framdrift innvilges et tilskudd på kr 25.000 til produksjonen Sommer i Tyrol..
 


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.08.2014 13:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS