Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 17.09.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 17.09.2014
Tid            : 09:00 -  10:40
Til stede   : 9 representanter

 
Etter at sakene var ferdig behandlet var det befaring ved Vinne aktivitetspark.

 
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste som word - protokoll som Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 48/14 Godkjenning av møteprotokoll 20.08.2014 Protokoll
PS 49/14 Orientering: Status for ø-hjelps døgntilbud ved Verdal bo- og helsetun Saksframlegg Protokoll
PS 50/14 Høringsuttalelse - Plikt til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad - endring i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 20 Saksframlegg Protokoll
PS 51/14 Tilbygg til Arken - 1721/19/72 - Øysteins gate 1 Saksframlegg Protokoll
PS 52/14 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 17.09.2014
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei  
Torill Elverum DNA Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei  
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei  
Anita Karslen  SV Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Vara Ja Møtte for Pål Sverre Fikse
Terje Rennemo DNA Vara Ja Møtte for Einar Asbjørn Tromsdal
Oddbjørg Grønn H Vara Ja Møtte for Charlotte Fætten Aakerhus
Dagny Kolberg Okkenhaug KRF Vara Ja Møtte for Torill Elverum

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Anne Kari Haugdal Kommunalsjef helse og velferd  
Inger Storstad  Utvalgssekr.  

 
 

PS 048/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 17.09.2014

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 20. august 2014 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 20. august 2014 godkjennes.
 

  

PS 049/14 Orientering: Status for ø-hjelps døgntilbud ved Verdal bo- og helsetun  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 17.09.2014

BEHANDLING: 
Avdelingsleder ved Verdal bo-og helsetun, Tony Grägg, var i møtet og orienterte om status for ø-hjelps døgntilbud som kom i gang fra 1. juni d.å.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Saken tas til orientering.

 
   

PS 050/14 Høringsuttalelse - Plikt til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad - endring i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 20
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 17.09.2014

BEHANDLING:
Fagansvarlig for sosiale tjenester ved NAV Verdal, Laila Halvorsen, var i møtet og redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.'

INNSTILLING: 
Verdal kommune støtter Arbeids- og sosialdepartementet sitt forslag om aktivitetsplikt ved tildeling av økonomiske ytelser, men ser at den foreslåtte lovteksten vil føre til en betydelig innsnevring av gjeldende rett og praksis. Det er etter rådmannens oppfatning viktig at den nye lovteksten henviser til § 21, tredje ledd og §25 i Lov om sosiale tjenester i NAV. De økonomiske og administrative kostnadene endringen medfører for kommunene, er ikke tilstrekkelig ivaretatt for å kunne lykkes med innføringen av aktivitetsplikt 

  

PS 051/14 Tilbygg til Arken - 1721/19/72 - Øysteins gate 1  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 17.09.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Gjennomføring av kommunestyret beslutning i PS 85/13 vedtas:

  1. Verdal kommunestyre godkjenner en investeringsramme på kr. 1.000.000,- inkludert mva for tilbygg til forsamlingslokalet på Arken.
  2. Investeringen finansieres på følgende måte:
    Bruk av ubundet kapitalfond kr. 800.000,-
    Momskompensasjon kr. 200.000,-
  3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettmessige endringer. 
     

 

   

PS 052/14 Andre sakerTil toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 17.09.2014

BEHANDLING
Øystein Kvistad redegjorde for status for arbeidet med skatepark.
 
   
 Til toppen av siden

Publisert: 30.05.2014 11:00 Sist endret: 17.09.2014 11:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS