Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 15.10.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 15.10.2014
Tid            : 09:00 - 12:45
Til stede   :  9 representanter 

 
 
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste som word - protokoll som Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 53/14 Godkjenning av møteprotokoll 17.09.2014 Protokoll
PS 54/14 Orienteringer Saksframlegg Protokoll
PS 55/14 Høring kommunedelplan kultur 2015-2030 Saksframlegg Protokoll
PS 56/14 Høring kommunedelplan oppvekst Saksframlegg Protokoll
PS 57/14 Høring kommunedelplan helse, omsorg og velferd Saksframlegg Protokoll
PS 58/14 Samlet gjennom av miljøterapeut- og miljøarbeidertilbudet i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 59/14 Utredning omsorgsboliger for demente   Saksframlegg Protokoll
PS 60/14 MOT Saksframlegg Protokoll
PS 61/14 Høringssvar på Helse Nord-Trøndelag sin utviklingsplan 2030 Saksframlegg Protokoll
PS 62/14 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 15.10.2014
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Nei  
Lennart Johansson DNA Medlem Nei  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Anita Karslen  SV Medlem Ja  
Torunn Agnethe Rotmo DNA Vara Ja Møtte for Rigmor Hafell
Terje Rennemo DNA Vara Ja Møtte for Lennart Johansson

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Anne Kari Haugdal Kommunalsjef helse og velferd  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær.  

 

PS 053/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.10.2014

BEHANDLING: 
Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 17. september 2014 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Protokoll fra møte 17. september 2014 godkjennes.

 

PS 054/14 Orienteringer  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.10.2014

BEHANDLING: 
Det ble orientert om:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Saken tas til orientering.
  
   

PS 055/14 Høring kommunedelplan kultur 2015-2030   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.10.2014

BEHANDLING:
Kommunalsjef Velferd orienterte om bakgrunn for og videre behandling av kommunedelplanene.

Virksomhetsleder kultur orienterte kort om planen.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Komite for mennesker og livskvalitet tar planen til orientering og legger planen ut til offentlig ettersyn i henhold til § 11.4 i Plan- og bygningsloven.

 
  

PS 056/14 Høring kommunedelplan oppvekst  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.10.2014

BEHANDLING:
Kommunalsjef oppvekst orienterte kort om planen.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Komite for mennesker og livskvalitet tar planen til orientering og legger planen ut til offentlig ettersyn i henhold til § 11.4 i Plan- og bygningsloven

   

PS 057/14 Høring kommunedelplan helse, omsorg og velferd  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.10.2014

BEHANDLING:
Kommunalsjef Velferd orienterte kort om planen.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Komité mennesker og livskvalitet tar planen til orientering, og legger planen ut til offentlig ettersyn i henhold til § 11.4 i Plan- og bygningsloven

   

PS 058/14 Samlet gjennom av miljøterapeut- og miljøarbeidertilbudet i Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.10.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

  1. Kommunestyret tar utredningen til etterretning.
  2. Tiltak og ressursbruk videre vurderes i økonomiplan 2015 – 18 på lik linje med andre prioriteringsutfordringer.

  

PS 059/14 Utredning omsorgsboliger for demente  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.10.2014

BEHANDLING:
Kommunalsjef Velferd orienterte kort om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Kommunestyret i Verdal tar Utredningsrapporten: Omsorgsboliger for personer med demens til etterretning, og legger denne til grunn for videre arbeid med tjenesteutviklingen for målgruppen.

   

PS 060/14 MOT  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.10.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Formannskapet tar utredningen til etterretning.

MOT som virkemiddel må sees sammen med de øvrige tiltak iverksatt fra 2002 i forbindelse med arbeid med økonomiplan 2015-18. 

   

PS 061/14 Høringssvar på Helse Nord-Trøndelag sin utviklingsplan 2030  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.10.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Formannskapet i Verdal slutter seg til rådmannens høringsuttalelse. 

   

PS 062/14 Andre sakerTil toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.10.2014

BEHANDLING
Ingen saker.
 
   
 Til toppen av siden

Publisert: 30.05.2014 11:00 Sist endret: 18.02.2021 13:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS