Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 15.10.14- PS 55/14 Høring kommunedelplan kultur 2015-2030

Saksbehandler : Ingvild Aasen

Arkivref : 2014/4285 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 15.10.2014 55/14

 

Rådmannens forslag til vedtakl
Komite for mennesker og livskvalitet tar planen til orientering og legger planen ut til offentlig ettersyn i henhold til §11.4 i Plan- og bygningsloven.

Vedlegg:
Kommunedelplan kultur 2015-2030  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Planprogram.

Saksopplysninger:
Utarbeidelse av Kommunedelplan kultur er gjort med bakgrunn i kommunestyresak, 16/14 Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner.
Den skal være et redskap for å sikre at kommunestyrets strategiske føringer for samfunnsutviklingen i Kommunedelplans samfunnsdel omsettes til handling.
Som utgangspunkt for planarbeidet er det tatt utgangspunkt i Planstrategiens langsiktige utfordringer og målbilde. Utfordringene er brutt ned og det er analysert hvordan de vil gjøre seg gjeldende og hvilke konsekvenser de vil ha på kulturfeltet.
Som kunnskapsgrunnlag er spesielt lagt til grunn ny folkehelselov, HUNT3, NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014.

Ved utarbeiding av kommunedelplan kultur har det vært et nært samarbeid med helse, omsorg og velferd og oppvekst for å sikre samordning i utarbeidelsen av de ulike kommunedelplaner og gjennom planverket framstå helhetlig for ønsket samfunnsutvikling i Verdal kommune.
Planen er styrende for kommunens rolle og innsats på kulturfeltet. Planen er ikke altomfattende for all kulturaktivitet, men har fokus på de områder som vurderes som viktigst å utvikle i årene framover.
Planen erstatter Kommunedelplan kultur 2008-2030, vedtatt i kommunestyret sak 59/08. 

Vurdering: 
Kommunedelplanen sine mål og strategier viser en retning for å møte de overordnede utfordringene som samfunnet står overfor, spesielt i forhold til folkehelseutfordringene, og hvordan kulturell satsing kan bidra til å møte disse.

Verdal har et sterkt kulturliv, både profesjonelle aktører/institusjoner og fritidskulturliv. Det ligger et stort potensiale i samhandlingen med disse for å skape et rikere liv for hver enkelt innbygger og for samfunnet.

Etter rådmannens vurdering angir planen en retning som gir et godt grunnlag for en tjenesteproduksjon og ei samfunnsutvikling som både vil møte kommunens utfordringer og som gir mulighet for løft og utvikling av kulturfeltet.

Kommunedelplan kultur skal legges ut på offentlig høring, slik at planen kan justeres med tanke på de tilbakemeldinger som gis..


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.02.2021 13:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS