Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 19.11.14- PS 69/14 Søknad om fritak fra politisk verv

Saksbehandler : Inger Storstad

Arkivref : 2014/8246 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 19.11.2014 69/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Oppnevning av representanter fra kommunen i samarbeidsutvalgene ved grunnskolene er hjemlet i opplæringslova § 11-1: "Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen" (utdrag).

Samarbeidsutvalget kan også fungere som skolemiljøutvalg, jfr opplæringslova § 11-1a: "Ved kvar grunnskole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, foreldrerådet, dei tilsette, skoleleiinga og kommunen vere representerte. Skoljemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal. Samarbeidsutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når samarbeidsutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast tilleggsrepresentantar for elevane og foreldra, slik at dei samla får fleirtal" (utdrag).

I Komité ML sitt møte 17.10.12, under sak 42/12, ble Elisabeth Fagerli oppnevnt som ny kommunal representant ved samarbeidsutvalget ved Garnes oppvekstsenter for resten av valgperioden 2011-2015 (etter at Linn Beate Tromsdal ble fritatt).

Elisabeth Fagerli søker nå om fritak fra sitt verv for resten av valgperioden 2011-2015. Hun begrunner sin søknad med at hun ikke har noen politisk tilknytning og derfor ikke får skjøttet sitt verv på en så god møte som hun skulle ønsket.

Da oppnevning av kommunale representanter er delegert til Komité ML legges saken med dette fram uten innstilling.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.11.2014 13:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS