Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 10.12.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 10.12.2014
Tid            : 09:00 - 11:45
Til stede   :  8 representanter. Repr. Brita Kleven Thorsvik møtte under behandlinga av sak 73/14. Til stede: 9 representanter

 
 
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste som word - protokoll som Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 72/14 Godkjenning av møteprotokoll 19.11.2014 Protokoll
PS 73/14 Orienteringer Saksframlegg Protokoll
PS 74/14 Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015 - 2018 Saksframlegg Protokoll
PS 75/14 Revidering av forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager i Verdal kommune 2015 Saksframlegg Protokoll
PS 76/14 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 10.12.2014
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Nei  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Anita Karslen  SV Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Vara Ja Møtte for Tore Landstad

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Anne Kari Haugdal Kommunalsjef helse  
Inger Storstad  Utvalgssekretær.  

 
 

PS 072/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 10.12.2014

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 19. november 2014 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 19. november 2014 godkjennes.   

  
 

PS 073/14 Orienteringer  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 10.12.2014

BEHANDLING: 
Repr. Brita Kleven Thorsvik møtte under behandlinga av første del av saken.

  • Barnevernsleder Bente Nestvold orienterte om barnevernstjenestens arbeid og utfordringer. Hun orienterte også om prosjektet «Mitt liv».
  • I slutten av møtet var det orientering om hjemmetjenesten og besøk i deres lokaler i Gjensidige-gården.
     

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Saken tas til orientering. 
  
   

PS 074/14 Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015 - 2018   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 10.12.2014

BEHANDLING:
Rådgiver ved Kulturtjenesten, Marian Lyngsaunet, redegjorde for planen.
 
INNSTILLING: 
Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018 vedtas.
 
  
  

PS 075/14 Revidering av forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager i Verdal kommune 2015
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 10.12.2014

BEHANDLING:
Rådmannen ga i møtet uttrykk for behov for nærmere avklaringer om hvor vidt Forskriftens § 4 framstår som juridisk korrekt.

Komitéen vedtok deretter enstemmig å utsette saken.
 
VEDTAK: 
Saken utsettes. 

   

PS 076/14 Andre sakerTil toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 10.12.2014

BEHANDLING
Reglement for komitéene i Verdal kommune fra valgperioden 2011 ble utdelt i møtet.
Repr. Pål Sverre Fikse nevnte spesielt pkt. C a).
Administrasjonen bes legge fram sak med utgangspunkt i dette punktet – i komitéens februar-møte

 
   
 Til toppen av siden

Publisert: 30.05.2014 11:00 Sist endret: 10.12.2014 14:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS