Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 14.01.2015

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 14.01.2015
Tid            : 09:00 - 11:35
Til stede   :  9 representanter

 

 
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste som word - protokoll som Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil (28 Mb)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/15 Godkjenning av møteprotokoll 10.12.2014 Protokoll
PS 2/15 Status spesialundervisning i Verdal 2014/2015 Saksframlegg Protokoll
PS 3/15 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - vurdering og prioritering av innkomne søknader Saksframlegg Protokoll
PS 4/15 Lokal organisering av fylkesmønstringen 2015 Saksframlegg Protokoll
PS 5/15 Kommunedelplan kultur 2015-2030 Saksframlegg Protokoll
PS 6/15 Kommunedelplan oppvekst 2015-2030 revidering som følge av høringsuttalelser Saksframlegg Protokoll
PS 7/15 Kommunedelplan helse, omsorg og velferd - revidering etter innkomne høringsuttalelser Saksframlegg Protokoll
PS 8/15 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 14.01.2015
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Anita Karslen  SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Anne Kari Haugdal Kommunalsjef helse  
Inger Storstad  Utvalgssekretær.  

 
 

PS 001/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.01.2015

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 10. desember 2014 godkjennes.

Ved votering ble lederens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 10. desember 2014 godkjennes. 

  
 

PS 002/15 Status spesialundervisning i Verdal 2014/2015  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.01.2015

BEHANDLING: 
Kommunalsjef oppvekst, Frode Kvittem, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 
Redegjørelse om status spesialundervisning 2014/2015 tas til orientering.

   
   

PS 003/15 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - vurdering og prioritering av innkomne søknader   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.01.2015

BEHANDLING: 
Komité mennesker og livskvalitet fremmet følgende alternativt forslag til rådmannens innstilling:

 1. Søknad fra Innherred samkommune (søknad nr. 12)
 2. Søknad fra Frivillig Verdal (søknad nr. 1)
 3. Søknad fra Frivillig Verdal (søknad nr. 2)
 4. Søknad fra Frivillig Verdal (søknad nr. 4)
 5. Søknad fra Frivillig Verdal (søknad nr. 6)
 6. Søknad fra Verdal Røde kors (søknad nr. 7)
 7. Søknad fra Verdal Røde kors (søknad nr. 11)
   

De resterende 5 søknadene (3, 5, 8, 9 og 10). Disse vurderes å være innenfor rammen av søknad 12, som Verdal kommune har som førsteprioritet.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og komitéen forslag ble komitéens forslag enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 

 1. Søknad fra Innherred samkommune (søknad nr. 12)
 2. Søknad fra Frivillig Verdal (søknad nr. 1)
 3. Søknad fra Frivillig Verdal (søknad nr. 2)
 4. Søknad fra Frivillig Verdal (søknad nr. 4)
 5. Søknad fra Frivillig Verdal (søknad nr. 6)
 6. Søknad fra Verdal Røde kors (søknad nr. 7)
 7. Søknad fra Verdal Røde kors (søknad nr. 11)
   

De resterende 5 søknadene (3, 5, 8, 9 og 10). Disse vurderes å være innenfor rammen av søknad 12, som Verdal kommune har som førsteprioritet.

 
  
  

PS 004/15 Lokal organisering av fylkesmønstringen 2015  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.01.2015

BEHANDLING: 
Frp v/Tore Landstad fremmet følgende forslag:
Komité mennesker og livskvalitet oppnevner Charlotte Aakerhus til å være Verdals politiske representant i Fylkeskomitéen for UKM 2015:

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Komité mennesker og livskvalitet oppnevner Charlotte Aakerhus til å være Verdals politiske representant i Fylkeskomitéen for UKM 2015.

   

 

PS 005/15 Kommunedelplan kultur 2015-2030  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.01.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 
Kommunedelplan kultur 2015-2030 vedtas.


   

PS 006/15 Kommunedelplan oppvekst 2015-2030 revidering som følge av høringsuttalelser  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.01.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 
Kommunestyret vedtar kommunedelplan oppvekst 2015-2022.


   

PS 007/15 Kommunedelplan helse, omsorg og velferd - revidering etter innkomne høringsuttalelser  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.01.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 
Kommunestyret vedtar Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015 – 2030.


   

PS 008/15 Andre sakerTil toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.01.2015

BEHANDLING
Anita Karlsen:
Boliger for vanskeligstilte.

Kommunalsjef Anne Kari Haugdal redegjorde i korte trekk:

 • Nordgata 25 – planer om å gjøre det om til hospitslignende hus.
 • Planer om å sette opp et småhus på ledig tomt på Ørmelen (ved Verdal Fengsel), samt ett i Inndalen og ett i Vuku.
 • Lensevegen skal omgjøres til borettslag. Hvem som kan, og ikke kan kjøpe, er sett på. Målsettingen er en totalgjennomgang i møte neste uke (21.1.) Det skal dannes et interimsstyre i Lensevegen, og som blir med i prosessen videre. Målet er å gjennomføre dette våren 2015.
  Kommunen har også en prosess med å samordne tjenestene. Må ha en boligmasse som er egnet for målgruppen.
 • Komitéen har ønske om befaring i småhuset på Ørmelen, det kan skje i mars-møtet.
 • Viktig å ha øyne for at rusmiljøet i Verdal er attraktivt for rusmisbrukere fra andre kommuner. Det skjer en opphoping som ikke er grei, spesielt på ungdomssida. Må ha fokus på vilkårene for å bo her som rusmisbruker.
   

    
 Til toppen av siden

Publisert: 30.05.2014 11:00 Sist endret: 15.01.2015 07:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS