Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 14.01.15 - PS 4/15 Lokal organisering av fylkesmønstringen 2015

Saksbehandler : Sven-Øyvind Bern

Arkivref : 2012/8368 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 14.01.2015 4/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Komité for mennesker og livskvalitet oppnevner nedenstående til å være Verdals politiske representant i Fylkeskomitéen for UKM 2015: 

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen. 

Saksopplysninger:
Verdal skal også i 2015 være vertskap for Ungdommens kulturmønstring, fylkesmønstringa. I den forbindelse skal det være en politisk representant fra vertskommunen i Fylkeskomitéen for UKM 2015. Denne fylkeskomitéen har som eneste oppgave å arrangere Fylkesmønstringa 2015.
Ved disse tider i 2014 oppnevnte Komitéen varaordfører Kristin Johanne Hildrum til å være Verdals politiske representant i Fylkeskomitéen for UKM 2014.
Fylkeskomitéen er for øvrig satt sammen av to representanter fra styret i NTBUR, en representant fra fylkestinget i Nord-Trøndelag, UKM-ansvarlig fra NTFK og arrangementsansvarlig fra vertskommunen.
Det er planlagt to møter i Fylkeskomitéen.

Vurdering:
Fordi Ungdommens kulturmønstring sorterer under Komité for mennesker og livskvalitet er det naturlig at denne komitéen oppnevner et av sine medlemmer til vertskommunens politiske representant i Fylkeskomitéen.

 

     Til toppen av siden





Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.01.2015 11:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS