Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 11.03.2015

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 11.03.2015
Tid            : 09:00 - 10:50
Til stede   : 9 representanter

 

 
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste som word - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 9/15 Godkjenning av møteprotokoll 14.01.2015 Protokoll
PS 10/15 Orientering - Flyktningtjenesten Saksframlegg Protokoll
PS 11/15 Revidering av retningslinjer for kommunalt tilskudd til idrettsanlegg 2015 Saksframlegg Protokoll
PS 12/15 Revidering av Forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager i Verdal kommune 2015 Saksframlegg Protokoll
PS 13/15 Verdal kommunes oppfølging av manifest mot mobbing Saksframlegg Protokoll
PS 14/15 Trafikksikker kommune Saksframlegg Protokoll
PS 15/15 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 11.03.2015
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Anita Karslen  SV Medlem Ja  
Dagny Kolberg Okkenhaug KRF Vara Ja Møtte for Torill Elverum

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalgssekretær.  

 
 

PS 009/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 11.03.2015

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 14. januar 2015 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 14. januar 2015 godkjennes.

   
 

PS 010/15 Orientering - Flyktningtjenesten  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 11.03.2015

BEHANDLING: 
Kommunalsjef oppvekst, Frode Kvittem, redegjorde.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.

    
   

PS 011/15 Revidering av retningslinjer for kommunalt tilskudd til idrettsanlegg 2015   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 11.03.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING: 
Forslag til retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til idrettsanlegg 2015 vedtas.  
  
  

PS 012/15 Revidering av Forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager i Verdal kommune 2015  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 11.03.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING: 
Verdal kommunes forslag til forskrift for likebehandling av kommunale og ikke – kommunale barnehager 2015 vedtas.
    

 

PS 013/15 Verdal kommunes oppfølging av manifest mot mobbing  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 11.03.2015

BEHANDLING: 
Komité mennesker og livskvalitet fremmet følgende tilleggsforslag:
Det ses på muligheten for at det settes ned en prosjektgruppe, jfr Manifest mot mobbing, «et forpliktende samarbeid» med ulike aktører fra arenaer hvor barn/unge ferdes.

Ved samlet votering ble rådmannens forslag til vedtak og tilleggsforslaget fra komitéen enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Redegjørelsen tas til orientering.
Det ses på muligheten for at det settes ned en prosjektgruppe, jfr Manifest mot mobbing, «et forpliktende samarbeid» med ulike aktører fra arenaer hvor barn/unge ferdes.
 

   

PS 014/15 Trafikksikker kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 11.03.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING: 
Verdal kommune ønsker å arbeide for status som trafikksikker kommune.
Kommunen inngår intensjonsavtale med Trygg Trafikk med målsetting om å bli godkjent som trafikksikker kommune.

 
   

PS 015/15 Andre sakerTil toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 11.03.2015

BEHANDLING
Repr. Rigmor Hafell:
Evaluering av MOT og bruken av miljøteam. Hvor står saken?
Rådmannen v/Frode Kvittem svarte at kommunen er i ferd med å sende ei bestilling på hjelp til evaluering til Østlandsforskning. Målet er å få gjort evalueringa på en mest mulig objektiv måte.

Repr. Pål Sverre Fikse «bestiller»:

 • Gjennomgang/orientering om lærlingeordningen.
 • Informasjon om Kontakten på Stekke.
   

Repr. Lennart Johansson «bestiller»:

 • Resultatet av nylig avsluttet prosjekt «Rett på».
   

Repr. Anita Karlsen:

 • Sitter i SU ved Ørmelen barnehage. Ref. fra et møte. Hvor langt går lojalitet/taushetsplikt?
  Rådmannen v/Frode Kvittem svarte. Det hele må bero på en misforståelse.
   

Repr. Kristin J. Hildrum:

 • Felles forum hvor info fra SU-repr. kan bringes videre?
  Rådmannen v/Frode Kvittem svarte. Det er ikke tatt initiativ til å opprette et slikt felles organ. 
   

     
 Til toppen av siden

Publisert: 30.05.2014 11:00 Sist endret: 11.03.2015 13:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS