Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 11.03.15 - PS 11/15 Revidering av retningslinjer for kommunalt tilskudd til idrettsanlegg 2015

Saksbehandler : Marian Lyngsaunet

Arkivref : 2015/1244 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 11.03.2015 11/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til idrettsanlegg 2015 vedtas.
 

Vedlegg:

  1. Retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til idrettsanlegg 2011
  2. Retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til idrettsanlegg 2015
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I Kulturtjenestens budsjett er det avsatt en tilskuddspost på kr 200.000 til idrettsanlegg. Dette fordeles ut til drift av anlegg eid av idrettslag, og det fordeles etter retningslinjer og en poengskala. Eksisterende retningslinjer ble sist revidert i 2011. Den gang ble det delegert til rådmannen å fordele tilskuddet i henhold til vedtatte retningslinjer. Rådmannen har delegert videre til Verdal Idrettsråd å gjøre fordelingen etter de samme retningslinjene.

I dialog mellom Verdal Idrettsråd og ansatte i kulturtjenesten ble vi enige om å gjøre en revidering nå i 2015 for å tilpasse retningslinjene til dagens anleggssituasjon i Verdal.
Det er gjennomført et arbeidsmøte med leder i Verdal Idrettsråd og administrasjonen ved kulturtjenesten. Verdal Idrettsråd fikk i møtet den 12. februar 2015 en gjennomgang av de foreslåtte endringer. Verdal Idrettsråd mener at det er svært gledelig at Verdal kommune avsetter midler til drift av idrettsanlegg og slutter seg enstemmig til det forslaget som nå legges fram til politisk behandling.

Vurdering: 
De eksisterende retningslinjene har i stor grad blitt oppfattet som å ha en fornuftig og så langt som mulig rettferdig fordeling. Men etter noen år er det nyttig med en gjennomgang og å gjøre opp status. I det nye forslaget er det kun gjort mindre justeringer. Endringene som er gjort er tilpasset dagens anleggssituasjon og vil gjøre fordelingen av kommunalt tilskudd til idrettsanlegg enklere og bedre.


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 04.03.2015 08:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS