Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 05.04.2017

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 05.04.2017
Tid           : 09:00 - 12:05
Til stede  : 9 representanter. Repr. Bård Storhaug ble innvilget permisjon kl 11:15 (under sak 12/17). Til stede 8 representanter

 
    
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 09/17 Godkjenning av møteprotokoll 15.02.2017  Protokoll
PS 10/17 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 11/17 Revidering av vedtekter for kommunale barnehager Saksframlegg Protokoll
PS 12/17 Orienteringer/tema Saksframlegg Protokoll
PS 13/17 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 05.04.2017
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan DNA Leder Ja  
Vigdis Haldorsen SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen DNA Medlem Nei Siv Engelin møtte som vara 
Bjørn Holmli DNA Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Dagny Okkenhaug KRF Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Nei Trude Holm møtte som vara 
Bjørn Stian Hojem V Medlem Ja  
Bård Storhaug  FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

PS 009/17 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 05.04.2017

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referat fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 15. februar 2017 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                  
VEDTAK: 
Referat fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 15. februar 2017 godkjennes.
          
    
 

PS 010/17 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 05.04.2017

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
           
VEDTAK:  
Referatene tas til orientering. 

     
  

PS 011/17 Revidering av vedtekter for kommunale barnehager   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 05.04.2017

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder Kristin Gomo Hallem redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
           
VEDTAK:  
Forslag til vedtekter for barnehager som eies og drives av Verdal kommune, gjeldende fra 2017, vedtas.
 
      
  

PS 012/17 Orienteringer/tema   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 05.04.2017

BEHANDLING: 
Repr. Bård Storhaug ble innvilget permisjon under drøfting av:
Ny tilstandsrapport for Verdal kommune – kvalitetsmelding.
Til stede: 8 representanter.

Orienteringer/tema:

 • Presentasjon av den nye lederen for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester ble utsatt.
 • Informasjon fra temamøte 27.02.17: «God omsorg- dine rettigheter og muligheter» ble utsatt.
 • Status Helsebygg v/kommunalsjef samfunn, Trond Selseth.
  Har allerede hatt et møte med fylkeskommunens eiendomsavdeling. Ble enige om å kjøre en reguleringsprosess for hele området. Kommunen kjører prosessen, men kobler på fylkeskommunen. Tar også med området rundt Verdal videregående skole, da de er inne i en prosess med masterplan for området. Det skal utlyses anbud på jobben med å kjøre reguleringsprosessen før sommeren.
   
  Før påske blir det sendt ut anbudsdokument på jobben som prosessleder når det gjelder utvikling av planene for nytt helsebygg. Regner med at denne er på plass i mai måned, og jobben starter med funksjons- og rombeskrivelse for det nye helsebygget.
   
  Skal sette i gang organisering av arbeidet med å få opp brukerrepresentanter.
   
 • Status skolestruktur v/kommunalsjef Frode Kvittem.
  Er i en høringsprosess, dukker opp spørsmål, svarer etter beste evne.
 • Ny tilstandsrapport for Verdal kommune – kvalitetsmelding v/kommunalsjef Frode Kvittem.
  Grunnlogikken i utsendt dokument ble gjennomgått.
  Komitéen så nærmere på:
  4. Læringsresultater i norsk og 2.1 Foreldres utdanningsnivå.
  Kommunalsjefen noterte seg innspillene og tar disse med i det videre arbeidet.
   


     
  

PS 013/17 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 05.04.2017

BEHANDLING: 
Repr. Vigdis Haldorsen:

 • Stekke Kafé: Hva skjer?
  Kommunalsjef Trond Selseth delte ut notat datert 05.04.17 som er skrevet til formannskapets møte 06.04.17. Notatet ble gjennomgått.
   
 • Ungdommens hus.
  Offisiell åpning sist uke. Komité mennesker og livskvalitet ønsker befaring/besøk på huset. 
   

 

    Til toppen av siden

Publisert: 18.11.2016 08:03 Sist endret: 03.05.2017 15:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS