Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 05.04.2017 - PS 11/17 Revidering av vedtekter for kommunale barnehager

Saksbehandler: Kristin Gomo Hallem

Arkivref : 2017/745 - / 

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 05.04.2017 11/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til vedtekter for barnehager som eies og drives av Verdal kommune, gjeldende fra 2017, vedtas.   

Vedlegg:

 1. Gjeldende vedtekter
 2. Forslag til nye vedtekter
 3. Høringsbrev
 4. Høringsuttalelser - 5 stk.
 5. Punktvis oversikt over endringer i forslag til nye vedtekter
   
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Vedtektene ble sist vedtatt i komite mennesker og livskvalitet i møte den 12.02.14.

Det har i tiden fra de ble vedtatt vært en del endringer i lov, forskrift og delegeringsreglement som krever en revidering av gjeldende vedtekter. Disse endringene er gjennomgått punktvis i vedlegg 5.

Forslaget til endringer er tatt opp og diskutert gjennom på styrermøter for de kommunale barnehager. Forslaget er sendt ut på høring til alle samarbeidsutvalg i alle kommunale barnehager den 27.01.2017. Frist for høring 17.02.2017. Det har innen fristen kommet inn fem høringssvar.

Disse er som følger:

 • Samarbeidsutvalget ved Vuku barnehage – ingen kommentar.
 • Samarbeidsutvalget ved Forbregd Lein barnehage – ingen kommentar.
 • Samarbeidsutvalget ved Ørmelen barnehage har ingen kommentar til endringene, men påpeker at gjeldende vedtekter burde være vedlagt høringsutkastet.
 • Samarbeidsutvalget ved Kanutten barnehage – ingen kommentar.
 • Samarbeidsutvalget ved Ness barnehage – ingen kommentarer.
   

Som det framgår av ovennevnte er det ingen som har kommentarer til endringene, og høringsuttalelsen vil derfor ikke bli nærmere kommentert.

Vurdering:
Gjennom endringer i Lov, forskrift og erfaringer har det blitt nødvendig med å revidere vedtekter for kommunale barnehager.

Revidering av vedtektene har ikke økte økonomiske konsekvenser, ut over det som evt. kan komme som følge av lov og forskrift.

Rådmann vil ut i fra dette tilrå at komiteen vedtar forslag til nye vedtekter.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.04.2017 09:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS