Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 05.04.2017 - PS 12/17 Orienteringer/tema

Saksbehandler: Inger Storstad

Arkivref : 2015/7009 - / 

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 05.04.2017 12/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.   

Vedlegg:
Status og kvalitetsmelding for Verdalskolen
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Orienteringer/tema:

  • Presentasjon av den nye lederen for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.
  • Informasjon fra temamøte 27.02.17: «God omsorg- dine rettigheter og muligheter» v/kommunalsjef Anne Kari Haugdal.
  • Status Helsebygg v/kommunalsjef Anne Kari Haugdal.
  • Status skolestruktur v/kommunalsjef Frode Kvittem.
  • Ny tilstandsrapport for Verdal kommune – kvalitetsmelding v/kommunalsjef Frode Kvittem. Se vedlagte dokument.
    Det legges opp til dialog og prosess rundt dokumentet.
     

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 30.03.2017 10:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS