Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité mennesker og livskvalitet 06.12.17

Utvalg:     Komité mennesker og livskvalitet
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        06.12.2017
Tid:          09:00 - 10:50
Til stede:  9 representanter


Før møtet ble satt orienterte virksomhetsleder barnehager, Kristin Gomo Hallem, om sitt virksomhetsområde. Se vedlagte presentasjon
 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 52/17 Godkjenning av møteprotokoll 22.11.2017  Protokoll
PS 53/17 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 54/17 Rullering av handlingsprogram "Temaplan anlegg for leik idrett og aktivitet" Saksframlegg Protokoll
PS 55/17 Marit Anna Morken - søknad om permisjon fra kommunalt verv for perioden 11.12.17-31.03.19 Saksframlegg Protokoll
PS 56/17 Andre saker - Protokoll

  

Oppmøte mennesker og livskvalitet 06.12.2017
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan AP Leder Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Nei Siv Engelin møtte som vara 
Bjørn Holmli AP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei Lotte Hoklthe Kjesbu møtte som vara 
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Nei Einar Olav Larsen møtte som vara 
Bjørn Stian Hojem V Medlem Ja  
Bård Storhaug  FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

PS 052/17 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 06.12.2017

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 22.11.17 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                       
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 22.11.17 godkjennes.
               
    
 

PS 053/17 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 06.12.2017

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                
VEDTAK:  
Referatene tas til orientering.
   
      
  

PS 054/17 Rullering av handlingsprogram "Temaplan anlegg for leik idrett og aktivitet"  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 06.12.2017

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                
VEDTAK:  
Forslag til rullert handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg vedtas.
    
         
  

PS 055/17 Marit Anna Morken - søknad om permisjon fra kommunalt verv for perioden 11.12.17-31.03.19
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 06.12.2017

BEHANDLING:  
SP v/Siri-Gunn Vinne foreslo Trude Holm som ny representant.

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

  • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
  • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
     

VEDTAK:  

  1. Søknaden fra Marit Anna Morken om fritak fra vervet som kommunal representant i samarbeidsutvalget ved Reinsholm barnehage for perioden 11.12.17-31.03.19 imøtekommes.
  2. Som ny representant for ovennevnte periode velges: Trude Holm.
     

    
   

PS 056/17 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 06.12.2017

BEHANDLING:  
Ingen saker. 
 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.09.2017 08:05 Sist endret: 11.01.2018 14:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS